Republika Hrvatska

Deklaracija neovisnosti, uređenje i uvjeti odnosa sa ljudskim rodom

Definicije Bog Svaki oblik života čija je energija mirovanja (rest mass) za jedan ili više redova veličine veća od onoga života koji živi na njemu i u njemu, je, za taj život, bog. Prvi bog Prvi bog je po količini energije prvi slijedeći bog. U kontekstu ljudskog života na planetu Zemlja, prvi bog je planet Zemlja. Drugi bog Drugi bog je prvi bog prvog boga. U ovom kontekstu, drugi bog je Sunčev Sustav. Slobodan život = divlji život Slobodan ili divlji život je život slobodan od upravljanja od strane umjetnih institucija i ljudi. Generalno, to je neutralan život, onaj koji živi u skladu s prvim bogom i životom kojemu je i sam prvi bog. Slobodan čovjek = divlji čovjek Slobodan ili divlji čovjek je oblik slobodnog života u inkarnaciji ljudskog tijela. Rob = porobljen život = bolestan život Rob je strogo polarizirani, te kao takav neodrživ, oblik života koji gospodari drugim životima i koji je nužno i sam gospodaren drugim životima, ne nužno istog reda veličine. Kao takav podložan je teškim bolestima te je i sam teška bolest. Država = lažni bog = vrag Institucija i/ili organizacija utjelovljena u jednom ili više života (ljudi, u ovom kontekstu) koja podrazumijeva implicitno članstvo, samoprozvani vlasnik i gospodar nad zemljom (tijelom prvog boga) i životima koji postoje u, od iste strane ili u dogovoru s drugim stranama takvog tipa, proglašenim granicama iste tvorevine a u kojima sama sebi daje pravo jurisdikcije. Porezni obveznik Rob države. Implicitno, od strane države, generalno svaki čovjek unutar granica države osim ako nije rob druge države. Država može imati svoju definiciju poreznog obveznika no, u stvarnosti, svaki čovjek koji koristi robe i usluge unutar države je, po pravilima države, dužan platiti, od strane države propisani, porez na iste. Porez Porez je dio imovine poreznog obveznika koji je isti po pravilima (takozvanim zakonima) države dužan davati državi. Budući da je članstvo implicirano rođenjem (prisilno), bez uvjeta svjesne privole, svaka naplata poreza je, po definiciji, krađa. Porezni broj = porezni identifikator Porezni broj je jedinstveni identifikator takozvane fizičke osobe (koja predstavlja čovjeka) ili pravne osobe (koja predstavlja organizaciju) a koja se od strane države smatra poreznim obveznikom. OIB OIB je broj koji je, u trenutku sastavljanja ovog dokumenta, od strane države "Republika Hrvatska", definiran i deklariran kao porezni broj u istoj državi. Proglas samosvijesti i neovisnosti Ovim dokumentom proglašavam da sam stekao potpunu svijest o životu oko sebe i unutar sebe. Naučivši sebe o prirodi i smislu postojanja na Zemlji, ovim također proglašavam da sam po prirodi slobodan (divlji, neutralan) čovjek te ću po toj prirodi i živjeti. U skladu s tim, proglašavam svoju neovisnost o institucijama i organizacijama stvorenim od strane ljudske vrste te određujem uvjete pod kojima je moguće zasnivanje odnosa sa istima. Pravilo nediskriminirajućeg odnosa = pravilo poštenog odnosa Država ili bilo kakva druga institucija i/ili organizacija ima pravo ponuditi mi usluge uz jednokratno plaćanje ili uz zasnivanje pretplatničkog odnosa, pri čemu u svakom trenutku mora postojati mogućnost otkaza istog. Zasnivanje pretplatničkog odnosa ne može biti implicitno (npr. rođenjem), bez jasne i svjesne privole svake strane koja stupa u odnos. Treća strana, bilo u zasnivanju/otkazu odnosa ili u samom odnosu koji proizlazi iz ponuđenih usluga, može me zastupati samo uz moju jasnu i svjesnu privolu. Povreda prava slobodnog života Nepoštivanje pravila nediskriminirajućeg odnosa teška je povreda temeljnog prava slobodnog života. Države ili bilo kakve druge institucije i/ili organizacije koje ne poštivaju pravilo nediskriminirajućeg odnosa te svi pojedinci koji u tome sudjeluju izravno ili neizravno biti će kažnjen-e/i na odgovorajući način od strane lokalnog svemira, po pravilima Kompletne Relativnosti (Complete Relativity) i dokaza priloženih u mojoj analizi Sunčeva Sustava i ostalim radovima. Ostalo Države ili bilo kakve druge institucije i/ili organizacije koje svoju politiku provode silom ne priznajem niti sam dužan priznavati kao vladajuće tijelo nad mojim bićem, prvim bogom ili ičim drugim. Pravila ili takozvane zakone donešene od strane istih neću niti sam dužan svjesno poštivati.
Sukladno gore navedenom, moje trenutno državljanstvo te bilo kakav drugi obvezujući i neobvezujući oblik članstva/odnosa u/prema državi "Republika Hrvatska", smatra se nevažećim, te do daljnjega vrijedi slijedeće: Završne riječi Čovjek koji nije svjestan vlastitog bića nikad neće dobiti moju privolu da upravlja mojim. Nemam nikakvu želju biti upravljan. Svjestan sam, ne samo svoga bića, nego i mehanike svemira. Ja ne vjerujem, ja znam, da će svatko tko upravlja ili pokuša upravljati mojim bićem protiv moje volje biti odgovarajuće upravljan reakcijom lokalnog svemira, sa velikom vjerojatnošću da će se ta reakcija dogoditi prije, nego kasnije, u ovom stoljeću.

Reference


Inverzne reference