amenoum.org blog 0 https://doi.org/10.5281/zenodo.5718446 https://doi.org/10.5281/zenodo.5718446 /authors/Amenoum.html#credits

B . L O G

[ 2022.09.21 ] Recent updates
MESSAGE 003F: BEGIN
Log entry: Recent updates
Log author: by Amenoum
Log date: 2022.09.21
The Complete Relativity theory has been heavily revised and updated (core principles remain the same, of course). I find it at least 10 times more understandable (even to my self) and I don't think there will be any additional big updates or revisions. In other news, global synchronicity indeed seems to be increasing, as predicted. There have been interesting global events recently and I have started logging and interpreting them in paper Evidence of reincarnation and global synchronicity.
MESSAGE 003F: END
[ 2022.09.17 ] Plavi nuklearni rat, crvena zima, zeleni bogovi i crni solarni paneli
MESSAGE 003E: BEGIN
Log author: by Amenoum
Log date: 2022.09.17
Dok sam bio lud, ili izvan sebe, izjavio sam u jednom trenutku da će vas sve pobiti Amerikanci. Tokom vremena, nisam toj izjavi davao puno značaja, no vijesti u zadnje vrijeme potiču me na dublje proučavanje onoga što sam u to vrijeme proizveo.
Sve što sam izjavio tada o budućnosti danas se pokazuje sasvim izglednim scenarijem. Tako da mi se sve primjereniji termin za stanje u kojem sam bio čini značajna desinkronizacija lokalnog prostora i lokalnog vremena a sve manje nekakva beznačajna psihoza. Kao da sam tijelom bio na jednom mjestu u prostoru no dušom na nekom drugom mjestu u vremenu. Što je, po teoriji Kompletne Relativnosti, sasvim moguće iako ne uvijek previše vjerojatno. No nalazimo se, po mojim hipotezama, u periodu jake evolucije kada nevjerojatno postaje sve vjerojatnije pa možda i ovo uskoro neće biti tako čudno.
Treći svjetski rat je, realno, već počeo. Ako i ne osjećamo svi posljedice upotrebe vatrenog oružja, sasvim sigurno osjećamo posljedice političkog ratovanja i bezumlja koje i inače prati svaki rat a ovdje je poprimilo svjetske razmjere. Kao da to nije dosta, sve više se spominje nuklearni rat. Zanimljivo je da su puna usta nuklearnog rata upravo Amerikancima (i onima koji se tako osjećaju). Zanimljivo je i da Amerikanci sve više oružja šalju Ukrajini i da se tu radi sve više i o dalekometnom naoružanju pa se intenzivno razmišlja i o mlaznim avionima. Sve to se sve teže može interpretirati kao sukob Ukrajine i Rusije a sve više kao sukob NATO-a (SAD-a) i Rusije.
Ukrajinci, na primjer, nemaju pilote koji znaju upravljati ovim avionima. Tako da donacija mora uključivati i trening, no hoće li vrag imati vremena za njega ili će avionima pilotirati netko drugi?
Tako da je sasvim izgledno da će se rat proširiti van granica Ukrajine. No Rusija tu ima sve manje opcija. Na baze NATO-a u Europi i Americi se sigurno neće ići nekakvom pješadijom i tenkovima. Rat dakle postaje nuklearan.
Velike će štete biti i u Hrvatskoj, zbog baza u okolini. A ako NATO odluči formirati neku jaču bazu u Hrvatskoj, bit će to kraj Hrvatske.
Rusija druge opcije nema, Amerikanci sve to znaju i čini se kao da to priželjkuju. Zanimljivo je onda pogledati što kažu studije u vezi nuklearnog rata. A zadnja studija kaže slijedeće:
 • 2 milijarde mrtvih u slučaju nuklearnog rata Indije i Pakistana,
 • 5 milijardi mrtvih u slučaju nuklearnog rata Amerike i Rusije.
Dakle, praktički, ekstinkcija ljudske vrste.
Naravno, neće svi umrijeti odmah i direktno od posljedica nuklearnih detonacija. Umirat će se vjerojatno najviše od gladi.
Možemo za to kriviti Amerikance jer sve upućuje na to da su oni sve zakuhali, no i istok mi nekako sve više smrdi na zapad.
Kina je danas infestirana kapitalizmom poput zapada pa se i ponaša slično. Sasvim je izgledno da će, poput Amerike nekad, krenuti s okupacijom i militarizacijom teritorija izvan Kine. A pogledajte zadnje prosvjede u Hrvatskoj. Ako znamo da Hrvati baš nisu skloni prosvjedovanju a kamoli upotrebi sile u istima (većina se boji kažnjavanja) treba se zapitati tko sponzorira nasilje u istim? Nasilje, tj. teroriste, u prosvjedima kojima se rušila vlast u Ukrajini sasvim je izgledno sponzorirala Amerika, sponzorira li ove Rusija? Destabilizacija sistema od strane konkurentnog sistema nije nikakva novost niti je više baš i tajna (zna se da je CIA npr. radila na destabilizaciji vlasti u Iranu još u 50-im godinama prošlog stoljeća). Ipak, postojeća vlast je za Slavonce (a i mnoge druge), po mom mišljenju, daleko od idealne pa i nije loše da se sruši.
Mogli bi tako i Kineze, pa čak i Ruse, danas nazivati Amerikancima. U svakom slučaju, moja izjava da će vas sve pobiti Amerikanci ne zvuči više tako besmislena. Dapače, sve više vjerujem u scenarij u kojem pogiba preko 7 milijardi ljudi a opstaju oni neutralni, možda tek oko 1.5 milijuna ljudi. Neće te milijarde, po mojoj teoriji, nestati zauvijek. Pojavit će se u mutiranim oblicima hibrida nekadašnjih ljudi i nekadašnjih životinja, nešto otporniji na radijaciju, a možda i na nekom drugom mjestu.
Slojevi kore planeta su mjesta s pojačanom radijacijom (ona generira dobar dio topline) pa se nuklearni rat može shvatiti kao dio procesa adaptacije za novo okruženje.
Zanimljivo je dovesti nuklearni rat u kontekst klimatskih promjena.
Mnošto zanimljivosti u zadnje vrijeme. Zanimljivo.
Po citiranoj studiji, jedna od posljedica nuklearnog rata bit će globalno snižavanje temperature od 1.5 °C (ako ćemo se zavaravati) do 14.8 °C (realnije). Posljedica će to biti zasićenja stratosfere česticama pepela (slično pojačanom vulkanizmu). A budući da će se snižene temperature zadržati bar 10-20 godina možete svoje solarne panele okačiti mačku o rep. Ako već kupujete panele, savjetujem da kupite one osjetljivije na difuzno zračenje (od kojih će biti neke koristi) a ne direktno.
Zanimljivo je primjetiti da je nuklearna radijacija u dobroj mjeri ionizirajuća, svojstvo radijacije koje se i iskorištava u solarnim panelima. No paneli su prilagođeni za ionizaciju vidljivim spektrom. Dobar investicijski potez danas bi tako možda bio proizvoditi panele osjetljivije na gama i beta zračenje umjesto na vidljivi spektar. Takvi paneli postavljeni na krov vaše kuće ne samo da bi proizvodili struju nego bi i vas štitili od radijacije (dobro bi inače bilo i kuću ukopati u zemlju). Zanimljivo da sam ja počeo svoju kuću ukopavati i prije nego što sam shvatio da će biti nuklearnog zračenja. Onaj koji je sa svojim bogom dobar neće se ni bojati - niti rata, niti mira, niti zime, niti radijacije. Neće jer se vraga odrekao pa odavno zna da ga vrag nema zašto spašavati svojim strahovima.
Već sam prije shvatio da su ratovi za planet isto što i vulkanizam pa nije čudno da se, umjesto vulkanizma, potiče rat. Očito je lakše ljude natjerati da se bore nego natjerati vulkan da proradi. Nuklearni rat, dakle, možemo interpretirati i kao sredstvo za borbu protiv globalnog zagrijavanja (reakcija Zemljinog imunog sistema).
Zanimljivo je da svjedočenja o posjetima vanzemaljaca uključuju američke i ruske nuklearne silose. Ako shvatimo tu vrstu života kao dio imunog sistema Zemlje, možda su nas, svjesno ili nesvjesno, upozoravali da će aktivirati naše nuklearno oružje da bi regulirali naše bjesomučno zagrijavanje atmosfere? Zanimljivo je da svjedoci tih susreta često spominju i svojevrsnu kontrolu uma od strane posjetitelja... Pa, kao što rekoh, neke konspiracije možda i nisu svjesne s dvije ljudske polarizirane strane, ali to, po mojoj teoriji relativnosti, samo znači da su svjesne s neke treće strane. No i tvrdnja da je ta treća strana vanzemaljska ili da nije ljudska, opet je relativna. Ako su evoluirali iz ljudi (a po mojim teorijama jesu) može se reći da su to su isto ljudi, samo nemaju domaće porijeklo (njihovo porijeklo je vjerojatno na Marsu).
Ne bih pak isključio vulkanizam. Pojačane geotermalne energije će biti pri površini nakon rata (i sama radijacija će zagrijavati površinu) jer ljudi će ratom najvjerojatnije previše sniziti temperaturu. Ako samo-regulirajući mehanizam Zemlje na površini opstane dovoljno dugo (a u dobroj mjeri bi trebao - mnoge životinje su, na primjer, vrlo otporne na radijaciju a biljkama bi radijacija mogla omogućiti da zavladaju zemljom i to u gigantskim oblicima) može se očekivati i podizanje temperature na neki način a to opet može omogućiti geotermalna energija.
Ako spomenuta treća strana obitava u dubini Zemlje moguće je i da, u određenoj mjeri, kontrolira radijaciju koja se tamo odvija. Detektirano visokoenergetsko kozmičko zračenje koje izbija na površini Antarktike a koju moderna fizika ne može objasniti može biti posljedica nuklearne fuzije (ili nekih drugih nuklearnih interakcija) kontrolirane od iste strane. Što rade tamo? Pa vjerojatno se spremaju otopiti led - između ostalog, da bi podigli temperaturu uslijed nuklearne zime. A onda ćemo u Slavoniji opet imati Panonsko more. Zanimljivo je da oduvijek imam želju posjetiti Antarktiku no bez mogućnosti da to i učinim znao sam poželjeti da ona posjeti mene. Uz podginutu razinu mora za 65 metara ako ne i više te uz nuklearnu zimu, mogla bi mi se želja i ostvariti.
Ipak, za Panonsko more, trebalo bi malo više vode ili određene seizmičke aktivnosti ne bi li se voda koncentrirala u Panonski bazen. Voda može pak doći i drugim putem, uz predviđenu pojačanu tektoniku i fragmentiranje tektonskih ploča mogla bi navirati i iz dubine.
Po svemu sudeći, mali zeleni (koji su od svog zelenila iza zelembaća u ljudi zapravo najzeleniji i najviše brinu za planet) već znaju i datum početka nuklearnog rata. Obzirom koliko leda ima za otopiti, operacija topljenja je možda već počela, no isto tako, može biti i 10 godina daleko, sve ovisi o njihovim mogućnostima, a koje su opet očito daleko iznad svemoćnih Amerikanaca i svih ostalih koji se tako osjećaju. Samo što oni, za razliku od ovih, ponizno žive ispod ovih štujući svog boga a ne prave od sebe svemogućeg boga, iznad svih, pa i svoga boga. Zato će bog ove iznad poslati ispod a ove ispod poslati iznad. Jedne da nauči štovanju a druge da nagradi slobodom. No nisam pak siguran da će iz utrobe Antarktike izaći mali zeleni. Vjerujem da mali zeleni žive na dnu oceana, a iz Antarktike će vjerojatnije izaći veliki crni koji su otporni na radijaciju, tj. istu vjerojatno iskorištavaju za preživljavanje.
Relativna alkemija Ne vjerujem pak da će nuklearni rat doseći takve razmjere da će biti u cijelosti odgovoran za nadolazeće stanje na Zemlji. Ako postoji više opcija da se postigne isti efekt, ponekad će najbolje rješenje biti relativna superpozicija uzroka, a to u ovom slučaju znači da će se efekt postići kombinacijom nuklearnog oružja, vulkanizma i pojačanog kozmičkog zračenja (uglavnom sa Sunca) parcijalnim kolapsom magnetskog polja. U prirodi takva rješenja i jesu najčešća jer diverzitet sila vodi i do diverziteta efekata čak i onda kad je razlika u inicijalnom efektu mala. Jer ta mala razlika se vremenom kasnije amplificira pa od svega nastanu sasvim različite vrste života. Pogrešno je tako i razmatrati ekstinkcije kao apsolutne ekstinkcije života - one su vrlo relativne.
Newton je imao vrlo slična uvjerenja kao i ja. Vjerovao je da je sve u svemiru živo, a ja bih dodao - relativno živo. Jer živo i neživo iz jedne perspektive postaje neživo i živo, respektivno, iz druge (perspektive invertirane skale). Iz nekakve hipotetske apsolutne perspektive može se zaključiti da je sve jednako živo i mrtvo, ali zaključiti da je nešto apsolutno živo a nešto drugo apsolutno neživo ne može biti apsolutno ispravno - rezultat je to svjesnog ili podsvjesnog interesa. Kao što kemija izrasta iz alkemije tako i život izrasta iz neživoga (tzv. inflacijom života iz jedne perspektive u drugu). A to znači, da ako ekstinkcijom i nestane sve što se smatra živim na određenoj skali, ako se stvore uvjeti za novi život on će se i pojaviti (ponekad i prije, kao najava nadolazećih uvjeta). Kao i Newton, i ja sam znao alkemijom stvarati nove oblike života. Neki to zovu rastom kristala soli, kristalnim dendritima minerala ili nekako drugačije. No dendriti postoje i u mozgu - iz neutralne perspektive, razlika je u skali elemenata i omjeru introverzije i ekstroverzije života, a ne između života i smrti. A onda su tu i gljive koje ne samo da imaju formu dendrita nego se generalno ponašaju kao mozak operacija u prirodi. Sve upućuje na to da je ono što se smatra evolucijom kompleksnog života na Zemlji oscilacija biofilm-gljiva-mozak (svaki organ je u određenoj mjeri mozak) kroz simbiozu mikroorganizama dok su sami mikroorganizmi nastali oscilacijom na drugoj skali (oblik mikroba je samo jedan eigenstate).
Znanstvena fantastika ili fantastična znanost? Zanimljivo je što se sve može naći u filmovima. Čini se da su neki, možda isti oni koji su kodirali datum šeste masovne ekstinkcije u bibliju (2016-2060, kako je Newton dekodirao), kodirali određene detalje o tome u filmove. Naravno ne direktno, već kontrolom određenih umova koji su radili na bibliji i na ovim filmovima. Zanimljivo je također da je jedan od meni najdražih filmova Alien iz 1979, a kreaturom iz filma sam fasciniran i dan danas. Ništa to nije slučajno. Sad sam i uvjeren da takve ili bar jako slične kreature postoje unutar planeta poput Zemlje.
U susretima s vanzemaljcima često se spominje usađivanje slika telepatijom pa je možda primjerenije govoriti o sugestiji ili prijenosu informacija nego kontroli uma. Nemam dojam da oni ljude žele kontrolirati ali da nas upozoravaju i ostavljaju tragove - to svakako da. Vjerojatno su i znali da će se pojaviti nekakav Mojsije ili Mesija koji će poruke znati dekriptirati. Ipak, naročito što se tiče sinkroniciteta, ima tu i nešto veće u igri i svaki sudionik priče bi se mogao zapitati tko je sve tu koga i zašto isprogramirao.
Naravno, ni ovaj članak nije mogao proći bez starog dobrog sinkroniciteta. Članak sam počeo pisati 16.09.2022, no kako sam već jedan članak objavio taj dan, odlučio sam ovaj objaviti 18.09.2022. U međuvremenu mi padne napamet da bih mogao postaviti link na sliku crnog bića, odem na IMDB i naiđem na sliku iz filma u kojoj se na ekranu prikazuje 180924609. Iznenada dobijem želju da nešto isprogramiram i članak završim između dva datuma (svojevrsnoj superpoziciji) i tada ga i objavim (17.09.2022). Program je u prilogu, a što predstavljaju brojevi nije teško zaključiti.

AMCSS Nostromo MU/TH/UR 6000 SRC 160961000:

eod_calc.php
+


Na mom računalu, programska petlja završava s iteracijom 66 (naravno) no rezultati postaju besmisleni kod iteracije 63 (razlog je vjerojatno integer overflow, no nebitno, bitan je broj 63) a što se tiče samih brojeva dalo bi se zaključiti da je bitno prvih 6, a u samim brojevima prvih 6 znamenki... naravno. Treba pak napomenuti da ništa ovo ne mora ništa značiti i možda je bolje za sve nas da vjerujete da ne znači. Program se mogao i nešto drugačije isprogramirati, a ako kod i jest ispravan, kriva interpretacija je uvijek moguća. No ako nije, 18.09.2024 nešto veliko možemo očekivati (početak ili kraj nuklearnog rata najvjerojatnije, no možda i velike potrese u Hrvatskoj koje sam već najavio oko 2025.). Ostale datume koje izbacuje program mislim da nema potrebe komentirati, recimo samo da se sve dobro slaže s ranijim predviđanjima i proračunima, kao i s Newton-ovim programiranjem. Ranije sam predvidio godinu 2066 kao konačan kraj. Superpozicijom s računom Newton-a (2060) dobije se godina 2063. Po mojoj jednadžbi koja predviđa CO2 emisije kroz godine (od 1850. godine na dalje), u 2063. godini CO2 emisije će doseći 666 ppm.

Zanimljivo... isprogramirano.
MESSAGE 003E: END
[ 2022.09.16 ] Toxic chemicals vs benevolent viruses?
MESSAGE 003D: BEGIN
Log author: by Amenoum
Log date: 2022.09.16
Studies show that rainwater, everywhere on Earth, is now poisoned. This includes remote places, such as Antarctica. The levels of man-made hazardous chemicals in water, known as (per|poly)-fluoroalkyl substances (PFAS) or, "forever chemicals", are now so high that they're starting to exceed levels considered safe for consumption. The chemicals have been found everywhere - in surface waters, wells (low-depth rainwater aquifers) and even tap water. Probably the only water that doesn't contain these chemicals is water in deeper aquifers. On surface, the water from natural springs should be the safest to drink. These chemicals are similar to plastic in a way they don't decay easily. They're also resistant to high and low temperatures so boiling and freezing water doesn't help. Regarding health effects however, they're much worse than plastic. The chemicals have been linked to fertility issues, cancer and negative effects on cardiovascular and immune systems. The effect on immune system is particularly interesting - suppression of vaccine response (the immune system is producing less antibodies).
Difference between plastic and these chemicals is also in visibility - plastic is commonly visible to the naked eye, these chemicals are not. It is then unlikely that those concerned with short-term interests will act on suppressing the production of these chemicals before they accumulate enough that effects very apparently form strongly conclusive evidence. I'm beginning to think that, if there's polarized people removing plastic from the environment, it's only because they want the land and ocean to look nice on the surface where they reside. That's why one popular solution is just to bury it in the ground (certainly more popular than reducing the production of plastic). So why care about invisible chemicals? Such people care about the invisible (like invisible viruses) only when industry and leaders they trust tell them the invisible is bad for their health. In this case, however, the invisible virus may be less dangerous than the invisible chemical. But the question is will the industry prioritize inducing fear of the relatively benevolent virus or the relatively dangerous chemical? If profit is above everything else, it's a no-brainer of course.
Thus, on one hand there's industry urging people to increase vaccination, on the other, there's industry making the immune systems of people lethargic. The former is, by my hypotheses, confusing the immune system, the latter is making the immune system blind. With increasing pollution, is increasing frequency of vaccination the solution? The solution it is, but not for your immune system recovery. By my hypotheses, increasing vaccination with no associated damage is also increasing lethargy of the system. I find it likely that PFAS is only helping to make your immune system defunct. It certainly sounds like industrial conspiracy - your ill health is in the interest of pharmacy so it is not in its interest to decrease pollution. In fact, if they're prioritizing profit, increasing pollution is in their interest. I, however, do not believe there's conscious conspiracy here - people who are acting in good faith are often unconsciously evil (and even that evil is relative).
I wouldn't be surprised if frequency of vaccination against common flu soon becomes highly recommended by the industry of health.
In any case, this fits nicely with my hypothesis on accelerated evolution. Silenced immune systems = increase in horizontal gene transfer and mutation.
MESSAGE 003D: END
[ 2022.09.02 ] Updates on predicted phenomena
MESSAGE 003C: BEGIN
Log author: by Amenoum
Log date: 2022.09.02
Recently, I have added interesting new evidence for reincarnation and increase in global synchronicity. Earlier, I have hypothesized that, in the long-term, vaccination is confusing the immune system and that this leads to allergies, weakening of the system and, consequently, increased mortality. I have also predicted that those who vaccinate will have to increase frequency of vaccination in order to remain protected to some degree. Based on my theory of accelerated evolution, I have also predicted that all these predicted effects are not generations away (as it would be expected with conventional theories on evolution) and will start to appear this generation. Well, apparently, emerging evidence is confirming these predictions. The results of a recent study show that, compared to natural immunity, effectiveness of vaccination against symptomatic SARS-CoV-2 infection and severe, critical, or fatal coronavirus disease 2019 (COVID-19) is very short-term - protection declines rapidly after vaccination. Particularly interesting is the case of 2-dose vaccination. Apparently, it is completely useless against symptomatic infection (the median of the effectiveness is even less than zero which could be interpreted as a negative effect rather than negligible positive effect). It is effective against fatal COVID-19, but not more than natural immunity (previous infection). Data for Croatia for the first seven months of 2022 show declining hospitalization, respirators and mortality for non-vaccinated, and increasing hospitalization, respirators and mortality for vaccinated. One should be careful not to misinterpret the statistics though, published data shows percentages, not absolute values - decreasing percentage of hospitalizations and mortality for non-vaccinated may simply be due to increase in percentage of vaccinated population (thus, there would be a higher probability that a hospitalized or deceased person is vaccinated). Therefore, this particular data cannot be taken seriously on its own. However, the number of vaccinated people remained constant during the same period, as shown in Fig. \fig20220902.
Fig. \fig20220902: Vaccination in Croatia in 2022 All this then confirms that vaccination only provides short-term benefits, while on the long-term, it has a negative effect, as hypothesized. As noted, this negative effect can still be reduced by increasing frequency of vaccination. Increase in frequency of vaccination is something vaccine advertisers now advertise as vital - now that the statistics look bad for vaccines they are blaming people for not vaccinating enough. The reason for increasing frequency is accelerated evolution (the virus is evolving faster and faster) but the more one vaccinates the more addicted the body becomes to vaccines. And, if one doesn't get infected with real viruses doing some damage, the more confused and weaker the immune system gets (that is the hypothesis, for which the evidence is apparently building up). Note that I have also predicted that whatever is happening in Croatia, will be happening in the world, if it is not happening already.
MESSAGE 003C: END
[ 2022.08.08 ] Preludo da ne bi bilo istinito?
MESSAGE 003B: BEGIN
Log author: by Amenoum
Log date: 2022.08.08
Negdje oko 2017/2018 godine, dok sam bio lud, izjavio sam da će Trump i Putin doći u Sibinj.
Nije to bilo klasično ludilo. To je bilo stanje koje je moderna medicina donedavno zabunom poistovjećivala sa psihozom (čini se da više nije tako) a ja nazivam stanjem duše uslijed transformacije svijesti u kojem je izražavanje iste u velikoj mjeri rezultat preplavljenosti sinkronicitetom.
To je tada izgledalo kao proročanstvo Baba Vange pa bi u njega vjerojatno uglavnom i povjerovali oni koji vjeruju u proročanstva iste gospođe dok bi ostali ovom proroku ili proroku (ovisi koga se pita) predviđali skorašnji put prema određenoj javnoj ustanovi...
Inače, nakon kraćeg istraživanja zaključio sam da za mnoga proročanstva Baba Vange za koja se tvrdi da su se ispunila nema relevantnih izvora dok relevantni izvori postoje za ona koja se nisu ispunila. No, mnoga njezina predviđanja su zapravo točna, iako nisu i godine u kojima bi se trebala ostvariti - što je česti problem kod proroka koji ne maturiraju u proroke.
Zaista, iz kojeg razloga bi se Putin i Trump (koji više nije ni predsjednik SAD-a) u skoroj budućnosti sastajali, i to u mjestu za koje nije čula većina Hrvata a kamoli svijet? Čini se da nema smisla, ali proročanstva događaja u budućnosti često nemaju smisla u sadašnjosti. No, od početka rata u Ukrajini te najavom Trumpa da će se ponovno kandidirati za predsjednika stvari zapravo idu u smjeru u kojem je sasvim izgledno da će se ova dvojica negdje sastati.
Ako se Trump zaista kandidira vrlo vjerojatno će i pobijediti na izborima. Za to postoji više razloga no najveći je smanjenje IQ-a prosječne populacije te sve veća briga za što kratkoročnije interese (uslijed klimatskih, financijskih i ostalih udara) pa tako i za održivost poslova kojima će se ti interesti podržavati. A kada se radi o kratkoročnim interesima nema većeg šampiona od čovjeka koji negira globalno zatopljenje i jasno podržava fosilnu industriju (što i njega samog, u određenim sredinama bar, čini živućim fosilom).
Kada u ratu dođe do zasićenja ili bezizlazne situacije, običaj je da se vođe dvije zaraćene strane sastanu negdje na neutralnom terenu te dogovore izlaz - koji obično predstavlja priznavanje osvojenog teritorija ili podjelu nečije zemlje. Tako je bilo i u ratu u Jugoslaviji - gdje su Tuđman i Milošević dogovarali podjelu Bosne (ne Srbije niti Hrvatske!).
Ne govorim o sastanku u Karađorđevu 1991., govorim o drugim susretima, prvenstveno o [javnom!] sastanku na neutralnom teritoriju, u Ženevi početkom 1994.
Doći će tako i trenutak kada će Trump i Putin dogovarati podjelu Ukrajine (ne Amerike ili Rusije!).
Sve više se rat u Jugoslaviji čini kao najava ili preteča (precursor) rata Amerike i Rusije.
Ostaje samo pitanje mjesta sastanka. A sasvim sigurno neće se sastati negdje na istoku (u Kini npr.) ili zapadu. Navjerojatnije mjesto sastanka je upravo negdje u sredini. Možda nevjerojatno zvuči, ali istinito je da između Hrvatske i Srbije postoji ničija ili neutralna zemlja. Taj apsurd nastao je premještanjem dijela toka Dunava jer Srbija svojata zemlju do toka Dunava koji postoji danas, dok Hrvatska svojata zemlju do stare granice (starog toka). Tako se stvorio mali dio od nekih 7 km2 kojeg nitko ne priznaje kao svoje, a neki tamo pokušavaju i stvoriti novu državu. Zanimljivo je da postoje još samo 2 takva mjesta na Svijetu (jedno je na Antarktici a drugo u Africi). Još zanimljivije, u ovom kontekstu, je činjenica da je to mjesto udaljeno samo 100 km od Sibinja. Ipak, iako nema neutralnijeg mjesta od ovoga u Europi, teško da će se ova dvojica sastati baš na mjestu gdje nema infrastrukture niti civilizacije. No već prije sam govorio da bi dugoročno najbolje bilo za Slavoniju da se odspoji od Hrvatske (tj. Zagreba), a to postaje i sve vjerojatniji scenarij - iako to mnogi još uvijek ne vide. Zar itko misli da će Slavonci (od kojih je dobar dio bio prisiljen emigrirati) s vremenom postajati sve zadovoljniji Zagrebom? Ili će biti sve nezadovoljniji jer budućnost svakako ne izgleda dobro? Ako se Slavonija, ili bar jedan njen dio, osamostali (može pak ostati u nekoj labavoj federaciji sa Zagrebom) sumnjam da će [p]ostati članica NATO-a (u svakom slučaju, bilo bi to suicidalno). Ta Slavonija bi tako postala neutralna i izbjegla rat koji se, po svemu sudeći, također kuha na ovim prostorima. I eto savršenoj teritorija za sastanak dvojice glavešina - istočno je pro-američki Zagreb a zapadno pro-ruska Srbija. Dakle, puno bolji izbor nego Švicarska, koja bi uostalom, kako je krenulo, mogla još i ući u NATO. Možemo sada shvatiti onaj komadić neutralne zemlje između Srbije i Hrvatske kao nagovještaj ili preteču većeg komada neutralne zemlje između ove dvije države.
U polariziranom svijetu bilo bi to od velikog značaja za Slavoniju. Sastanak dvije svjetske sile u Slavoniji u takvom trenutku bilo bi nedvojbeno priznanje iste kao samostalne i neutralne zemlje. Dežurni političari bi rekli da ne bi bilo loše ni za ekonomiju. A s obzirom da je postojanje bar jedne neutralne zemlje u interesu ovih sila (ako ništa drugo, da se mogu dogovarati uslijed ratova) teško da će takvu zemlju netko dirati ili pokušavati destabilizirati (naročito ako ne bude strogo demokratska niti strogo komunistička) pa ratovati na njenom teritoriju. Pa eto još jednog razloga za odjeb robovlasničkog Zagreba.
Ostaje još samo dovesti ovu dvojicu do Sibinja da bi proročanstvo bilo u potpunosti ispunjeno. Pa, ako pretpostavimo da će se susret dogoditi negdje u sredini Slavonije (realan scenarij) onda je područje oko Sibinja jedan od kandidata.
Idealno bi bilo da i dio Bosne južno od Slavonskog Broda proglasi neutralnost i udruži se sa Slavonijom. Ne zbog sastanka nego da se Slavoncima osigura neometan pristup bosanskim ćevapima, naravno, a Bosancima šta već traže u Slavoniji (sebe?).
Možda se sve to još uvijek čini kao san, no ja sam se već odrekao državljanstva te ne priznajem Hrvatsku državu ovakvu kakva jest. Dakle, što se mene tiče, zemlja na kojoj živim već jest neutralna i nemam ništa protiv da se ova dvojica sastanu na mom imanju - pod uvjetom da neće dovesti i svatove, galamiti i smetati mi u radu. Dapače, možda ih počastim i čaš'com rakije. Ako ponesu bocu rakije, naravno. Mamu im jebem....
MESSAGE 003B: END
[ 2022.08.03 ] Is Earth getting f[l]atter?
MESSAGE 003A: BEGIN
Log author: by Amenoum
Log date: 2022.08.03
No, the Earth is not flat and it never will be unless it increases rotation significantly. And for that, celestial bodies generally need more mass. This is because every spherical body with a gravitational maximum in its center will be, with increasing rotation, transforming from spherical form into a disk. Since angular velocity is lower on the poles, gravitational force overpowers centrifugal force, redistributing mass from polar regions into equatorial. Due to conservation of angular momentum, added mass should slow down rotation but this is not the case with celestial bodies (gas planets, for example, generally rotate faster with increased mass). Because of this, general assumption is that acquired mass already had a big angular momentum. Mass was acquired from the collapse of a spinning cloud of gas, which, with a decrease in orbital radius must increase rotation speed. Some of that momentum is then transferred to already acquired mass - increasing rotation of the body. Earth is currently not getting any additional mass from orbiting clouds of gas, however, with melting of ice on the poles and rising sea levels, the Earth is getting more flat. If Earth would be a fluid (liquid or gas), this redistribution of mass would be, together with tidal forces induced by the Moon, slowing down the rotation of Earth at equator while speeding up rotation at the poles. All due to conservation of angular momentum: $\displaystyle L = m\, v\, r$ Since momentum L must remain constant, more mass m on the equator [with no additional momentum] will decrease rotation - angular velocity v. Even more, if radius is increased too (will be, if there is no increase in mass density). On the poles where mass and radius were decreased, rotation increases. But Earth's rotation is speeding up. One explanation for this is Earth's rigidness - decreasing radius at the poles is increasing rotation at the poles but also at the equator because the two are mostly connected by solid mass. This is a valid and most likely explanation, however, due to tendency to conserve momentum, this is also increasing tension (heat) between the equator and the poles - redistributed mass is fluid and it will resist acceleration (increased fluid mass on equator, to conserve momentum, must slow down instead of speeding up). The faster the ice melts, the friction is bigger (and tension between the equator and the poles) and greater is the possibility for earthquakes and volcanism.
If the ice would rapidly melt (ie. in a day) this would also produce global flooding.
The redistribution of mass with melting of polar ice is also increasing differences between momenta of equator fluids and polar fluids (equatorial tending to slow down, polar speeding up). Increasing differential rotation is increasing induced Coriolis force - which translates to stronger, faster rotating vortexes, ie. hurricanes (typhoons).
Is the growing number of flat-Earthers correlated with this flattening of Earth? Is the flattening and increasing rotation a precursor to acquisition of mass [adding additional spin momenta], ie. asteroids, or Moon [fragments]? Well, according to my theories, this is likely all correlated.
MESSAGE 003A: END
[ 2022.07.04 ] The canonical blasphemy
MESSAGE 0039: BEGIN
Log author: by Amenoum
Log date: 2022.07.04
Newton claimed bible was corrupted. This was proven later, mainly with the find of a collection of gospels at Nag Hammadi in 1945. It became obvious that the Christian council discarded some gospels and left them out of the bible. Some of these contradict each other but the bishops did not choose to include what's closest to truth, rather what served their interests best. One gospel that was left out which I find interesting is the Gospel of Thomas (it's likely the earliest written) with about half of sayings that are not present in canonical gospels. Some claim Gospel of Thomas lacks apocalyptic themes (Jesus was an apocalyptic preacher) doubting its authenticity, however, I find it more likely for canonical gospels to lack authenticity. As for apocalypses, I will show that this gospel is full of references to them, albeit indirect ones. Jesus often used parables and allegories so the meaning of whatever he was saying depends on interpretation.
I am convinced Jesus was influenced by synchronicity and to interpret Jesus properly one needs to experience overwhelming synchronicity (which I also believe Jesus experienced). Newton experienced it at age of 35 (people, however, interpreted it as nervous breakdown), I did too at about the same age (it is not a coincidence that Jesus died at about that age).
This is my interpretation of his sayings in Gospel of Thomas. (1) And he said, "Whoever finds the interpretation of these sayings will not experience death." Coupling of souls and bodies cannot last absolutely forever, therefore, one cannot escape death (decoupling) of a particular incarnation. However, Jesus believed that a soul can become free from cycles of reincarnation (coupling with bodies) and thus death. Another possibility is that death here should be interpreted as forgetfulness (memory reset) that occurs between incarnations. But when is this supposed to happen? As shown later, he believed this happens once one obtains knowledge of self. This could also be interpreted as a reference to rebirth (transformation of consciousness) - when a person's soul effectively becomes reborn even though there is no decoupling from the body. Such transformations are likely to peak during the apocalypse. (3) Jesus said, "If those who lead you say to you, 'See, the kingdom is in the sky,' then the birds of the sky will precede you. If they say to you, 'It is in the sea,' then the fish will precede you. Rather, the kingdom is inside of you, and it is outside of you. When you come to know yourselves, then you will become known, and you will realize that it is you who are the sons of the living father. But if you will not know yourselves, you dwell in poverty and it is you who are that poverty." The living father is our god, planet Earth. Once you genuinely realize (become conscious) of self-similarity of universes and that [your] actions around you are reflected inside you you will become like your god. Lacking knowledge of your self you are lacking self-consciousness. (14) Jesus said to them, "If you fast, you will give rise to sin for yourselves; and if you pray, you will be condemned; and if you give alms, you will do harm to your spirits. When you go into any land and walk about in the districts, if they receive you, eat what they will set before you, and heal the sick among them. For what goes into your mouth will not defile you, but that which issues from your mouth - it is that which will defile you." As I have stated elsewhere, fasting is a period of a couple of weeks characterized by the loss of appetite for food that one lives through once during transformation of consciousness. Forced fasting is wrong and here Jesus confirms that. He also says that prayers and alms are bad. Jesus says if someone gives something to you (like food), give something in return. It is obvious now why would church doubt the authenticity of this gospel. For me, however, this gospel confirms the corruption within the church. (15) Jesus said, "When you see one who was not born of woman, prostrate yourselves on your faces and worship him. That one is your father." God Earth is not born of a woman. (22) Jesus saw infants being suckled. He said to his disciples, "These infants being suckled are like those who enter the kingdom." They said to him, "Shall we then, as children, enter the kingdom?" Jesus said to them, "When you make the two one, and when you make the inside like the outside and the outside like the inside, and the above like the below, and when you make the male and the female one and the same, so that the male not be male nor the female female; and when you fashion eyes in the place of an eye, and a hand in place of a hand, and a foot in place of a foot, and a likeness in place of a likeness; then will you enter the kingdom." This is an indirect reference to the apocalypse (of 21st century as I hypothesize) and transformation of consciousness. Obviously, young children are not polarized and as such speak the truth. Here, Jesus says that when you become neutral and stop lying you will become like god. Differences between human males and females (in mass/size and cognition) are generally decaying and according to my hypotheses, polarized male and female genomes will eventually fuse into one forming a more neutral body (new species). (106) Jesus said, "When you make the two one, you will become the sons of man, and when you say, 'Mountain, move away,' it will move away." This is an another indirect reference to apocalypse. As stated before, when two [oppositely] polarized humans fuse into one, the individual will be neutral. By my theories, such fusion naturally occurs during strong (accelerated) evolution through horizontal gene transfer. Neutral people have a sense for synchronicity and at the time of the cataclysm the wishes of most neutral will be synchronized with happenings in the environment. This is how Moses [of this apocalypse] will move the mountains. (11) Jesus said, "This heaven will pass away, and the one above it will pass away. The dead are not alive, and the living will not die. In the days when you consumed what is dead, you made it what is alive. When you come to dwell in the light, what will you do? On the day when you were one you became two. But when you become two, what will you do?" Another reference to the apocalypse. Due to pills and medications, today there are a lot of old people living that would be dead otherwise - I see them as zombies kept alive for profit. But it's not just old people, materialists in general could be interpreted as zombies. With the apocalypse this practice will be gone (dead will not be alive), while, with the transformation of consciousness or fusion, living are reborn but do not die. Here, Jesus also suggests the fusion for some will be temporary (as I have hypothesized for homo.gamma hybrids).
Fig. \fig20220704: Updates in The canonical blasphemy. Chimeras (hybrids) in Fig. \fig20220704 are homo.gamma individuals trying to attain knowledge, hoping to transform back to human form. The mass scale on the picture symbolizes balance or non-polarization (neutrality) which one needs to strive for to achieve greater intelligence.
Note that others interpret the figure above differently. However, I am convinced that the original source is not Egyptian. Egyptians copied it and then misinterpreted it - as usually is the case with western religions. Just like the translation of gospels by the church was biased, so was the translation of figures biased by Egyptians.
(57) Jesus said, "The kingdom of the father is like a man who had good seed. His enemy came by night and sowed weeds among the good seed. The man did not allow them to pull up the weeds; he said to them, 'I am afraid that you will go intending to pull up the weeds and pull up the wheat along with them.' For on the day of the harvest the weeds will be plainly visible, and they will be pulled up and burned." Another reference to apocalypse (judgment day). Here Jesus states that man has dual nature - in general people are a disease for god [Earth], some within them are good but it is hard to tell as many fake goodness. During cataclysmic changes however true nature will be revealed and cancer will be destroyed. (77) Jesus said, "It is I who am the light which is above them all. It is I who am the all. From me did the all come forth, and unto me did the all extend. Split a piece of wood, and I am there. Lift up the stone, and you will find me there." Jesus speaking in the name of the father [Earth]. (79) A woman from the crowd said to him, "Blessed are the womb which bore you and the breasts which nourished you." He said to her, "Blessed are those who have heard the word of the father and have truly kept it. For there will be days when you will say, 'Blessed are the womb which has not conceived and the breasts which have not given milk.'" A reference to the apocalypse, when the fertility of human kind is greatly subdued. For the abundance of polarized men has reached its peak and it is good for all that its seeds spread no more.
It should be noted that Jesus referenced to himself as the son of man, it is the church that referenced to him as the son of god to serve its interests. However, the son of god can also be valid reference in some contexts where son is not taken literally.
Update in The canonical blasphemy. The sayings of Jesus are prone to abuse due to multiple possible interpretations, but those who were writing or rewriting/translating gospels couldn't resist putting words into his mouth too. I very much doubt Jesus considered women less worthy than men in general, but he surely did consider liars less worthy than seekers of truth. At the time, women were physically weaker and didn't have the same rights as men (one of the reasons for that was the belief that what Eve did was wrong and it is women who should be blamed for troubles of humanity) so it's not surprising women have evolved to use lies where that could be beneficial for them. The last saying in the gospel of Thomas is probably not the saying of Jesus at all (as some have already suggested), unless the meaning of sex is far from literal: (114) Simon Peter said to him, "Let Mary leave us, for women are not worthy of life."
Jesus said, "I myself shall lead her in order to make her male, so that she too may become a living spirit resembling you males. For every woman who will make herself male will enter the kingdom of heaven."
Here, it would help to know in what context this was said, but If Jesus did say something similar, it is likely that woman and male terms were used as synonyms for liar and non-liar (or truth-seeker or possibly child) respectively. I find it very possible that the one who was writing/rewriting the gospel was a misogynist who simply replaced the words "liar" and "liars" with "woman" and "women" respectively, while also replacing the inverse (or the term denoting whoever was considered worthy) with "male" and "males". If that is true, then the phrases "son of man" and "sons of man" in all sayings above should be translated as "son of truth" and "sons of truth" respectively. I find that very appropriate indeed. The phrase "son of truth" should then be interpreted as "one who descends from truth" or "one who is born of truth". Also, instead of polarized word "son", a non-polarized Jesus would have used the word "child".
I've seen people argue that the Gospel of Thomas is a gnostic gospel and that (being gnostic) is the reason why it was left out from the bible. That is the same nonsense as saying it lacks authenticity because it is not canonical (included in bible). The gospel of Thomas was equally gnostic or non-gnostic as other gospels at the time. It is the church that divided Christianity with its cherry-picking and biased translation while compiling the Christian canon.
The biological synchrony The church chose not to include references to reincarnation in the bible, but Jesus clearly believed in it. From the Secret Book of John: “When they come forth from the body, such a soul is given over to the powers created by the rulers, bound in chains, and cast into prison again. Around and around it goes until it manages to become free from forgetfulness through knowledge. And so, eventually, it becomes perfect and is saved.” Here, Jesus says that souls keep reincarnating until they attain knowledge (knowledge here should be translated as transformation of consciousness and, with it, understanding of self and, with it, understanding of universes). This also shows that teachings of Jesus agreed well with Hinduism - where human being must acquire self-knowledge in order to attain moksha (liberation of the soul from ignorance and from cycles of reincarnation).
The story of Adam and Eve has also been corrupted by the church (or at least its interpretation). As revealed in banned gospels, snake that gives knowledge is not the devil and it's certainly not bad. As Jesus preached - knowledge is good. The church has been hiding knowledge from people, it's not just the gospels, at times when it had greater power it controlled most information.
Jesus also confirms that the soul is of scale different from the body: Then I asked, “Lord, how does the soul shrink down so as to be able to enter its mother or a man? He was happy that I asked this and said, “You are truly blessed because you have understood. The soul should be guided by another within whom is the Spirit of Life. It will be saved by that means and accordingly will not have to enter a body again. The harmony of gods It is not a coincidence people referred to planet Earth as mother Earth. In the Secret Book of John, there are also references to mother-father and father.
We all start our lives as females, then become something in-between before sexual organs are developed.
The transformation from mother to mother-father and father should be understood as evolution (or embryonic development) of god [Earth].
Planets don't have apparent (or at least conventional) sexual organs. But they do have spin momentum and sex can be determined by its orientation. By that hypothesis, inner planets (except possibly Venus) are all male now (hence father Earth) while outer planets are female (except possibly Uranus, which might be interpreted as mother-father at this stage). By spin momentum here, I refer to magnetic spin momentum which is not always the same as the spin momentum of the outer (visible) body of matter (misalignment might be interpreted as a difference in sex between the body and soul, which is commonly interpreted as gayness). Note also that the magnitude of spin momentum can differ between planets and it is correlated with polarization of the soul. In example, the strength of Mars' magnetic field is much lower than Earth's, indicating that Mars is neutral relative to Earth. However, Earth too should be on a path of stronger de-polarization. Note that polarization is relative and neutrality can be achieved either with decreased magnitude or high frequency of oscillation of polarity. The magnetic spin momentum of the Sun is oscillating between up and down states with a period of 11 years. On that scale of energy, Sun should thus be interpreted as neutral. Earth's magnetic field is also oscillating albeit with much lower frequency.
D-minor secrets Jesus had a wife - Mariamne (or Mary Magdalene, sister of apostle Philip) and children too. God is not absolute (or absolutely almighty) and there are other gods. As stated in The Secret Book of John: Fate is stronger than the gods, the authorities, the demons, the generations of people who are caught up in it.
MESSAGE 0039: END
[ 2022.06.27 ] Spinning future
MESSAGE 0038: BEGIN
Log entry: Spinning future
Log author: by Amenoum
Log date: 2022.06.27
One of my predictions is that the world will increasingly be following Croatia before the collapse. Among other things, that means increase in corruption, absurd, irony and spin.
Increase in mocking and joking (generally part of democratic capitalism and at a very high level in countries like Croatia) among politicians, is also, evidently, part of this agenda.
As noted before, a lot of new technologies are announced every week, but hardly any leaves the laboratories. And if you want to bet which one might come to life, it's certainly not the one that will make your life easier in the long-term. It's the technology with great potential for absurd, irony and spin. A great example is a new polymer membrane that allows for energy-efficient fractionation of crude oil (distillation into diesel, gasoline, petroleum, ...). Typically, oil fractionation done at refineries requires high temperatures and uses fossil fuel energy but this new method accomplishes the same thing with much lower temperatures and thus lower energy - hinting that, instead of fossil fuels, renewables could be used to power the process. Sounds like it should be less expensive and could thus result in cheaper gasoline. It is interesting that this membrane was in development for decades (at least that's what they claim), but it is now ready for public. It was developed by KAUST (University in Saudi Arabia) that has former Saudi oil minister and OPEC leader in the board of directors. Since we know that big oil companies are investing heavily on new fossil fuel projects and betting on world's reliance on oil in future - could this be one of the technologies they're counting on? I have predicted previously that oil will get cheaper while renewables get more expensive, making it harder and harder to abandon fossil fuel energy. But look at the irony and spin potential here! I can already imagine a company called "Green oil" building oil refineries powered by renewable energy. And if this technology indeed does come to life, one could ask if there's some [natural or unnatural] selection here. New batteries, as everyone knows by now, have been in development for decades and announced many many times but have never left the laboratories. On the other hand, I don't remember if development of new fossil fuel technology was ever in the news during this time - suggesting that many are working on new batteries and not many are working on new fossil fuel technologies. And yet I don't have a feeling we're going to get new batteries before we get green refineries...
MESSAGE 0038: END
[ 2022.06.22 ] Floods anyone?
MESSAGE 0037: BEGIN
Log entry: Floods anyone?
Log author: by Amenoum
Log date: 2022.06.22
I read BBC News daily and I find news of today (events happened in the last 1-2 days) particularly interesting, here's some: This kind of news is beginning to dominate. And if this is announcement of future, of all the catastrophes, floods will apparently dominate. Now, many people have announced cataclysms and apocalypses and most of these prophecies include floods (mine too) and a lot of them are not wrong - what prophets are usually wrong about are dates. But who is least likely to be wrong about dates? I reckon that is the one who is genuinely not biased (belongs to neutralum species) and employs scientific methods in research and analysis. If such one is wrong about a date, it probably won't be far off. One of such people is Newton, he calculated years 2016 and 2060 as possible dates of the apocalypse but chose to suggest 2016. Floods anyone? updated.
Of course, one could argue that, even though Newton has employed sound reasoning, the source material for his analysis (old scriptures forming the bible) is not trustworthy. However, by my theories and hypotheses on synchronicity and species of homo, here it is not the material that is important - rather who did the analysis. In other words, I believe Newton would come up with the same or similar dates analysing something else and these would have a good probability of being correct. People like Newton and Tesla are genuine messengers (or messenger particles/proteins relative to their host or god - Earth in this case). Such people are extremely rare, but their prophecies have good probability of becoming true. Note that my theory of complete relativity implies relative causality. This relativity should be strong in neutralums and even stronger in messengers. Thus, in these people, sometimes the result will precede logic and analysis behind it. In other words - a conclusion or statement based on signals of synchronicity or even intuition alone will generally later be proven to be correct (even if centuries later). Effectively, these people can sense future.
This is in agreement with my research too, I initially came up with years 2018 and 2066 but chose 2018. However, out of these candidate years, the choice of years 2016 and 2018 here was based on interpretation of events of synchronicity at the time when the interpreters were [overwhelmed but] inexperienced in synchronicity.
Synchronicity can be a part of scientific method, but it needs to be mastered to be properly and precisely interpreted. However, even mistakes future masters of synchronicity make in their early interpretations are very relative mistakes.
The surface world did not end either in year 2016 or 2018 but these years are obviously not far off and I now interpret superposition of these two (2017±1) as the start of the apocalypse (point of no return), with year 2063±3 as the end. The appearance of two years was the sign[al] of synchronicity itself - it signals that the apocalypse does not occur in a single year, it rather has a start and end year with a peak in between (likely year 2040±2).
Nothing can happen in an absolute instant of time (interval of absolute 0 length). The larger the energy, generally, the larger is its lifespan and the harder is to affect it globally. Planets are large bodies of energy and it would take enormous bursts of energy to immediately affect all life on the planet. Mechanisms do exist - ie. emission of radiation by dying stars, collision with other bodies of similar magnitude of energy, etc. However, on that scale, interval between such events is billions of our years. It is unlikely that such events happen during extinctions that are less than 100 million years apart, and that includes the major extinctions of Phanerozoic. Therefore, although explosive or cataclysmic events can release a lot of energy in a short period of time, these will be localized. In example, a large asteroid striking Earth can have immediate consequences for a large area around the point of impact, but its direct influence on life on the other side of the planet might be negligible. That part of the planet might be influenced indirectly (ie. due to triggered climate change) and eventually life there might get extinct but this will have to play out over a larger period of time. Thus, the impulse of energy causing the apocalypse in this century is likely to be spread out over a couple of decades and it is also likely to be fragmented into localized catastrophes of diverse nature. It is then more natural to define the beginning and the end of an apocalypse (and, stating uncertainty, spread even these too over some time/space), rather than defining the year of an apocalypse (at least not our year). During this period there will be sudden cataclysmic changes and megadeaths but global instant wipeout of all life should be unlikely. On the other hand, if the hypothesized length on the 1st order cycle of the Solar System (4.25 billion years [on average]) is correct there is a good possibility we are at the end of such cycle. In that case, global wipeout cannot be excluded, however, by my hypotheses, even that event should be preceded by cataclysmic events of smaller scale (the end of a larger cycle is relatively synchronized with ends of cycles of smaller scale).
MESSAGE 0037: END
[ 2022.06.10 ] Sanctions on future
MESSAGE 0036: BEGIN
Log author: by Amenoum
Log date: 2022.06.10
In some cases, sanctions on a country will isolate it and negatively impact its economy - as happened with North Korea. This, however, also has some benefits and could turn out to be good in the long-term - isolated countries are also less open to global diseases and they invest more in self-sustainability and local production. If such country discards the policy of infinite growth and doesn't stimulate inequality - it could be a much healthier and better place to live for an average Earthling than overblown economies where quality of life for average is deteriorating (however, North Korea is still far from perfection). Sanctions on some countries, on the other hand, can produce the opposite of the intended effect. Sanctions on Russia are one such example. Why? Because its exports are massive and vital for economies around the world (ie. oil and food) and sanctions will inevitably be partial. Sanctions on Russian energy may have reduced Russian energy exports, but they have also increased the price of that energy. So the losses are compensated with increased prices and Russian energy companies are not loosing money - in fact, they might be earning even more. Since the price of energy dictates the price of everything else, average Earthlings in countries imposing the sanctions are suffering the consequences. According to GlobalPetrolPrices, the price of 1 liter of gasoline in Croatia, for example, is currently 1.864 EUR (14 HRK), while 1 liter in Russia is 0.786 EUR (5.9 HRK).
Croatia is, in many ways, an exceptional country - here too. Its prices are among the biggest prices in the world - the price of gasoline here is the same as it is in Germany, while by income per capita it should be much closer to price of gasoline in Russia. Since price of oil on international markets is the same for all countries, high prices are mostly the product of taxes and free market [where government is not effectively limiting the margins for corporations]. In Croatia, high price is mostly the product of high taxes. These have been, for gasoline, even lowered recently (without the decrease, the price would be almost 16 HRK per liter), but, obviously, the prices are still very high for the average Earthling in Croatia.
So will the sanctions on Russia (and China) produce the North Korea effect in countries like Croatia? In a way, but the problem, regarding economy, will, in the long-term here become much worse - due to liberal, free market and high taxes, local production and self-sustainability is not stimulated - instead, average Earthling is expected to work, borrow and give more so it can pay more. This however, should, in the long-term turn out to be good for nature here and, consequently, for neutral people who succeed in rejecting slavery. With increasing pressure, polarized people will move away where they can earn more money while neutral potentials should be more and more turning away from government and resorting to isolation and/or formation of communities where currency is not money, or at least where money is not prone to inflation. Loss of people and loss of support for government will lead to further increase in pressure on taxpayers, as debts and taxes will be increasing (unless government decreases its spending and borrowing, which is highly unlikely in democratic capitalism). This, in turn, will further stimulate emigration and contempt for government and the cycle continues - accelerating collapse.
Note that this further corroborates my theory on general precursors. Before transformation, I was expressing polarized behavior - the system of my body and soul was polarized. But some 5 years ago the polarized component collapsed and I became dominantly neutral. Now, the same is happening with my country of residence - polarized people are moving away at an increasing rate. However, it is unlikely that the whole polarized population will move away, some might die in catastrophes (ie. floods, diseases, wars, ...) and some might transform to neutralums like I did. According to the theory, the world will follow and polarized people will ultimately get extinct.
MESSAGE 0036: END
[ 2022.05.20 ] China will [have to] invade Pakistan
MESSAGE 0035: BEGIN
Log author: by Amenoum
Log date: 2022.05.20
I have previously stated that the devil is afraid of [long-range] nuclear weapons.
Devil, in this context, is the American (or pro-American) democratic capitalism. People who are, consciously or unconsciously, conspiring in the name of this devil, are those who profit the most from this kind of capitalism - big bankers and investors. But there are also people who are, consciously or unconsciously, directly or indirectly, working for these demons - from government and media down to ordinary people.
But that does not mean it will leave countries possessing such weapons alone. By all means, it will try to impose sanctions on such a country in an attempt to weaken its economy, provoke an internal turmoil, hoping it will destabilize itself and abandon development of long-range nuclear missiles (in case these are not yet developed). I have previously decoded a message in signals of synchronicity telling me that China will invade Pakistan. At the time, that didn't make much sense - research showed China and Pakistan have a history of good relations and I didn't see how the war could happen. But with recent developments in Pakistan a familiar pattern emerged - what is happening now in Pakistan is what was happening in Ukraine before the war. The war in Ukraine was preceded by the installation of a pro-American government, terrorist attacks on Russians in Ukraine and a march toward NATO membership - all in order to provoke Russian invasion so the devil can impose sanctions on Russia. Before all this - Russia and Ukraine had good relations, just like China and Pakistan had. Attacks on Chinese people in Pakistan are rising. China will [have to] invade Pakistan updated.
Pakistan is a well-known training ground for terrorists. These terrorists are not some spontaneously organized group of people randomly attacking random people for fun. These represent outsourced military power and they're attacking people for money. And who do you think would sponsor terrorists to attack Russians and Chinese citizens? Using terrorists to provoke Russia and China is not only cheaper, but convenient for other reasons. The US does not want direct conflict with Russia and China because they have nuclear weapons. But they too do not want direct conflict with US so they won't accuse US for these attacks, they will accuse installed pro-American government (which is also responsible) when they choose to invade. That government won't stop the terror and will be discriminating Chinese citizens in Pakistan as it was discriminating Russians in Ukraine. So they must invade [if there's no other way] to overthrow that government because this can hardly be stopped otherwise. Even if they wouldn't care about loosing power, influence and defensive strength, they can't just do nothing and ignore attacks on their people for long. The devil will attack its own people and then accuse others for these attacks if needed. At the beginning of the war in Ukraine, a video emerged of supposedly Russian tank crushing a Ukrainian citizen in a car. It was later established that the tank could not have been Russian, it was Ukrainian. So what was initially interpreted as an act of violence was then interpreted as an innocent accident. But was that an accident? What about that drone that landed in Zagreb? Does anyone seriously believe that was an accident? Or that it was Russian? And how come no one [but themselves] is terrorizing Americans? The world is biased and is choosing sides instead of choosing truth. Everyone knows what US is doing, a lot of common people say they oppose it but generally anonymously and they're still paying taxes to American or pro-American government, so they support all of it. No one is doing what they say they're doing, no one is doing what they think they're doing, everyone's lying, it's disgusting.
And last month, a pro-American prime minister was installed in Pakistan. Pro-American government and biased media are important to the devil - the role of these is to provoke and mobilize anti-Chinese militarization and movements to ensure China encounters strong resistance in the country - so it can be accused of starting a war and so the sanctions can be imposed. Russia didn't react fast enough to avoid escalation of war and sanctions, while the devil was fast enough to fuel the anti-Russian propaganda. China will [have to] invade Pakistan updated.
UPDATE 2022.08.15

The devil is now provoking China to attack Taiwan. Note that government installed in Taiwan is pro-American. Note also that US has, over history, spread it's military presence all over the neighbouring islands - Indonesia, Guam, Philippines and Indo-Pacific in general. The US waged a war with Philippines when it decided to annex Philippines rather than acknowledge its declaration of independence in 1898. Only later, after the land was totally destroyed in the World War II (and 1 million Filipinos died) and there was not much use of it, the independence was formally granted, but the US and its military actually never left. If they take over Taiwan, what part of the Pacific will be left for China to influence and control? They have strong presence in South Korea and Japan. They wanted Ukraine too. The US is obviously squeezing the sphere of influence of Russia, North Korea and China as much as possible and is trying to surround them with US and pro-US military. Seriously, is the world peace threatened by these 3 countries? Are Americans feeling threatened, who are thousands of miles from Russia and China and with neighbouring countries with no Russian or Chinese military presence? The US controls about 750 bases in at least 80 countries worldwide and spends more on its military than the next 10 countries combined. Russia has less than 30 bases and most in former Soviet republics, obviously for defensive purposes (early warning radars). China practically doesn't have any and North Korea has... yeah. Obviously, it is the fear of the devil that makes the world of questionable balls paint it as a saint. While even the defensive Russian presence in its neighbouring countries is a threat to US, the US (that claims to be the home of the brave) is installing its early-warning radars in fucking Poland. If Poland is a US neighbour what does that make Europe? Formally independent, like Philippines, but serving the devil? North Korea would not have nuclear weapons at all (and maybe no one else) if US wouldn't be so greedy, but somehow North Korea is a threat to the world and US, which has 100 times more nuclear weapons is a little lamb that's radiating peace and shitting prosperity all over the world. The truth is, many would sleep better and many would eat better if this particular lamb would be slaughtered. I'm not saying one should fight it, but it would be good not to serve the devil.
In some way, China has been trying to take over Pakistan peacefully for years (it was investing heavily in Pakistan) - it doesn't want war, just like Russia did not want it. Again, it would be better for the average Pakistani to let China rule them, rather than the devil, but things are currently not going in that direction. With sanctions on Russia, China and wars raging world-wide, debts will be increasing exponentially and inflation will be raging too. This will be devastating for the poor and it won't bring anything good for 99% of the population. But bankers will get richer and more powerful over you - as long as you value their money more than you value... well, yourself. So, average citizen, don't be so fast in accusing China for starting that war just like you were fast to accuse Russia for starting the war - by supporting the pro-American government (with money) you are responsible for that war, more than China. The president of Croatia (who has flaws but is one of most intelligent presidents in the world) is trying to keep Croatia neutral in this world-wide mess and he is being portrayed, by the devil in charge, as a pro-Russian evil madman.
If you're not on the side of the devil you will be accused of being against him and you will be portrayed as an enemy, even though you might be neutral.
Average citizen, am I evil - ask yourself. Then look behind the curtain and you'll find that 66% you are. Now be good or be gone. That's at least the message I translate from local future, to be interpreted by local god.
MESSAGE 0035: END
[ 2022.05.14 ] Building a shiny shrine of deception with fossils of muddy green
MESSAGE 0034: BEGIN
Log author: by Amenoum
Log date: 2022.05.14
A couple of days ago Guardian published the results of a research about plans and investments of biggest fossil fuel firms. The result - all of them are investing heavily into new fossil fuel production, aiming to spend $103 million per day for the rest of the decade on these projects. On top of that, they have developed project options that could lead them to spend additional $84 million per day. If all that oil is burned it would increase global average temperature to almost 3° C above pre-industrial (1850-1900) levels - not counting the feedback emissions, which are increasing exponentially with increase in CO2. Taking these into account, the increase will be 4° C at least. These companies were always at the top of the richest companies in the world, and with current surge in oil prices they became even more valuable - Saudi Aramco has recently overtaken Apple as the most valuable company in the world. They are earning so much money that it is unlikely the additional options will not be realized. They knew about climate change before anyone else and they were counting (betting) on it so they can drill in the Arctic - these plans have not changed (they have even grown). Despite all the climate policies and hype about renewables, it's still business as usual for fossil fuel industry. Apart from having large influence on politics in democratic capitalism, you can be sure that these companies did a thorough research on the current and future state of the world and its technology - so if they're betting against humanity halting global warming you can also be sure it's a pretty safe bet.
For a lot of us, this is not surprising. Polarized people instinctively seek short-term profit, it's in their nature, and nature of beings cannot be changed easily - it requires transformation of consciousness which is likely predetermined to happen only for a small part of human population in the current generation.
It is not only the price of oil that is rising - among other things, the prices of lithium, cobalt and nickel are rising and so the price of batteries and electric vehicles have to rise too. Demand for lithium will only rise and, to prevent prices rising even more, new mines will be required. This is a problem with current technology due to water requirements - ≈2000 tons of water are required to extract 1 ton of lithium. In places like Nevada (which has lithium deposits) one would have to choose between spending water on mining and spending water on farming (it is currently used for farming). For local residents at least, food (and water!) should be more important than batteries. The price of oil (if taxes on oil don't increase) should be falling with all these new projects while the price of batteries could be increasing. But imagine what will happen if (or, more likely, when) China enters the 3rd world war. It surely won't be fighting against Russia. At that point, you can totally forget about cheap solar panels and cheap technology in general (cheap technology and food will be limited to China and Russia, although, Chinese and Russian people may not enjoy it much due to fear of nuclear weapons). You will then have a choice - to sacrifice your lifestyle or go back to cheap oil and gas. So... yeah - everyone goes back to oil and prays it's enough for one man (ie. Jesus) to sacrifice his lifestyle. Again. And that's how you get hell on Earth. While the Earth has mechanisms of self-regulation, the man has destroyed much of these mechanisms on its surface and is still destroying them. So there will be no global regulation of temperature (cooling down to sustainable average). The future is, thus, not abundantly green, but abundant with decay fueled by fossils of green. Neutral people should, however, be able to survive this hell. And for that, I recommend to start increasing local diversity of greenery and start burying your house.
If you really are neutral or non-cancerous for Earth, I believe god [Earth] will provide water for that greenery. In my case, god did provide - the land periodically ruptures, storing rainwater in shallow underground reservoirs, but there seems to be pressure periodically building deeper below too.
MESSAGE 0034: END
[ 2022.05.06 ] Važnost nuklearnog oružja
MESSAGE 0033: BEGIN
Log author: by Amenoum
Log date: 2022.05.06
Vrag se boji nuklearnog oružja i zato se ratovi generalno ne vode u državama koje ga posjeduju. Posjedovanje nuklearnog oružja je jedini način da se zemlja obrani od infestacije američkim, demokratskim kapitalizmom. Bitno je i da je to oružje dalekometno (da može dokučiti vraga na drugom kraju Zemlje), što Sjeverna Koreja jako dobro zna. To je jedini razlog zašto Sjeverna Koreja ima i razvija nuklearno oružje. Shvatio je to davno i Pakistan. Njihov predsjednik je 1971. rekao da će razviti nuklearno oružje makar morali jesti travu. I s pravom su i jedni i drugi zabrinuti. Da nemaju nuklearno oružje odavno bi već bili infestirani američkim kapitalizmom i američkom vojskom, rastrojeni i podijeljeni (premda Pakistan i ovako vjerojatno vrag nastoji rastrojiti jer je ipak dostupniji od Sjeverne Koreje i nema nuklearno oružje koje ga može dokučiti). Da je Irak razvio nuklearno oružje ne bi tamo bilo Američke invazije i posljedičnog sranja. Da je Jugoslavija uspjela razviti nuklearno oružje (a bilo je pokušaja) ne bi ni ovdje bilo rata ni infiltracije američkog kapitalizma, a proleteri bi bolje živjeli uz komunistički kapitalizam. No ovo je vrijeme propadanja ljudske dominacije površinom planeta i politikom će se narod sve manje zamarati iako će ona sve više smarati narod (mislim da se u ovoj državi svima već odavno povraća na spomen birokracije i birokrata a to je nešto od rijetkoga što možemo i što hoćemo uspješno izvesti u Europu pa će i u Njemačkoj uskoro početi povraćati). Prvo će propasti demokratski kapitalizam, nešto kasnije komunistički, a najdulje će opstati oni izolirani od ikakvog kapitalizma (no tu sad više vjerojatno ne govorimo o državama, čak i u Sjevernoj Koreji već neko vrijeme raste kapitalizam).
Kad govorimo o komunizmu, jasno je da se ne radi o istinskom komunizmu (kao što nijedna demokracija na svijetu nije prava demokracija). Svaki komunizam je zapravo socijalizam (iako i on može biti dosta relativan). Pravi komunizam (u kojem rad nije nužnost za život, nego izbor za djelovanje, ili u kojem svatko daje prema sposobnostima i svatko dobiva prema potrebama) je, kao i prava demokracija, u polariziranom svijetu utopija. No ono što je utopija za polarizirane, može biti način života za neutralne. Takav način je nekad i postojao na Zemlji (zajednice lovaca-sakupljača) samo što ga je moderan čovjek nazvao "primitivnim" a ja bih ga bar nazvao mudrijim ako ne pametnijim, jer je održiviji.
Kapitalizam bi izolirane zemlje nazivao siromašnima, no sve bi to bile bogate zemlje samo bi im države bile siromašne kapitalizmom. Kapitalizam osiromašuje zemlju i bogati ljude materijom po cijenu duha, ali i to radi nejednako. No čak ni nejednakost nije razlog propasti, razlog je beskrajno siromašenje zemlje. To će dovesti do manjka osnovne materije i ekstinkcije polariziranog čovjeka.
MESSAGE 0033: END
[ 2022.05.01 ] Praznik sustavnog siromašenja
MESSAGE 0032: BEGIN
Log author: by Amenoum
Log date: 2022.05.01
Svi znamo da se jaz između bogatih i siromašnih povećava no zašto i kako se to događa? Korijen toga nalazi se u temelju kapitalizma - ekonomiji beskonačnog rasta. Da bi ekonomija rasla, porebno je više ulaganja a za to je potrebno više novca. Taj novac iz ničega stvaraju banke koji putem kredita postaje dio ekonomije. No s povećanjem količine novca njemu se smanjuje vrijednost, što vodi do inflacije - povećanja cijena dobara i usluga. To se ne bi događalo da se novac tretira onako kako treba - isključivo kao sredstvo plaćanja a ne kao roba koja ima intrinsičnu vrijednost, poput kruha i zlata. No bankarima je u interesu da novac ima vrijednost pa su je i stvorili (napuhali). To samo po sebi ne bi napuhavalo razliku između bogatih i siromašnih da plaće i vrijednost imovine rastu adekvatno. No to ne može biti tako jer nitko ne prisiljava privatnike da uopće dignu plaće a kamoli da određuje koliko. Naravno, uz pritisak kojekakvih sindikata, plaće se eventualno nešto i povećaju no nejednako. Za radnika (proletera) situacija je to gora što je veća hijerarhija između njega i onoga na vrhu jer prvo se povećavaju plaće direktora, menadžera i sl. Što je poduzetnik veći on više i kalkulira i gledat će, ne samo da zbog inflacije ne izgubi ništa, nego da još dodatno zaradi. Hijerarhijom se tako teret inflacije prenosi na niže a najgore prolazi onaj tko najviše radi - proleter. Dakle, i bez ekonomskih kriza, taj proleter se sustavno osiromašuje. A u slučaju krize, situacija se za njega značajno pogoršava jer teret inflacije drastično raste, dok u isto vrijeme bankari i veliki ulagači trljaju ruke. Može se reći da je ekonomska kriza dio poslovnog modela kapitalizma, a situacija je za proletera bolja u komunističkom kapitalizmu jer su bankari i ulagači pod većom kontrolom i nemaju toliku slobodu - država više upravlja njima nego oni državom. No što se događa s novcem u ekonomskoj krizi? Da bi se sanirala šteta opet se zadužuje. Kojekakvi paketi i mjere spašavanja koji dolaze od MMF-a i Svjetske banke nisu nimalo dobri za proletera jer čak i kad bi kamata za kredit bila jednaka 0, opet se radi o stvorenom novom novcu koji vodi do inflacije. Tako se eto stvara jaz između bogatih i siromašnih. A po realnoj definiciji siromaštva - siromašan je svaki onaj kojemu se standard smanjuje inflacijom jer će u državi i ekonomiji kojom upravljaju bankari i ulagači eventualno postati i beskućnik ili će živjeti u autu za kojeg plaća kredit. Realna stopa siromaštva u demokratskom kapitalizmu je daleko veća nego što se to prikazuje. Za proletera dakle nema smisla ići za većim novcima (ili dugoročno, za novcima uopće) jer će za njih morati i sve više raditi. Umjesto toga, bolje mu se posvetiti onome što ima intrinsičnu vrijednost - npr. uzgoju hrane. Bankarima i ulagačima pak nije u interesu da se proleter posveti uzgoju hrane (tj. da manje cijeni novac) pa se i to pokašava svim silama spriječiti. Uz sve to se proletera uči da Ruse i Kineze naziva pogrdnim imenima (npr. komunjarama), da su proleteri koji ginu za demokraciju heroji i sl. A proleter sve te floskule guta tješeći se parolom da nešto mora jesti. Zabrinjavajuće je za proletera i kad praznik rada pada u nedjelju a tješi se time da je bolja i nedjelja nego nedjelja od dvanaest do jedan. Dok bankar za svaku krizu kaže "moglo je i bolje", proleter govori (iako sve manje riječima) "moglo je i gore". No gore je sve gore i neće proći puno kad će i proleter morati vidjeti da u Rusiji i Kini hrane ima viška, dok on jede plastiku i floskule stojeći na prekrasnom mostu koji ne povezuje nikog (niti mu je to bila namjena) ali je spasio tamo neku ekonomiju. Vidjet će to sigurno jednom - no što će mu tada preostati, osim da se s tog mosta baci... u jaz... slobode. Slobode za koju se svim svojim ropstvom borio. "Neka mu je laka zemlja", reći će bankar, kad već život lak nije htio.
MESSAGE 0032: END
[ 2022.04.24 ] Ratovi sistema: Iz šupljeg u prazno
MESSAGE 0031: BEGIN
Log author: by Amenoum
Log date: 2022.04.24
Polarizirani čovjek je konstantno u ratu. Ako se ne bori sa drugima bićima, bori se sa stvarima, a u nedostatku materijala, bori se i sam sa sobom. Često ti ratovi ne rješavaju ništa za prosječnog čovjeka, samo stvaraju kratkoročnu iluziju promjene. I to na gore, jer čovjek se u svim tim ratovima dugoročno najviše bori protiv sebe. Jedni od, za prosječnog čovjeka, besmislenih ratova, su i ratovi sistema u kojima je uloga prosječnog čovjeka da guta nečiju propagandu, bori se po agendi jednog sistema protiv drugog a onda u toj borbi često i umire. No što ako ne umre? E tek onda je najebo. Usporedba kapitalizma i kapitalizma, iz perspektive dubioznih kolektiva Usporedimo jednu Njemačku, ili Europsku Ameriku sa Kinom. Na papiru, uspoređujemo veliku demokraciju sa velikim komunizmom, no u suštini uspoređujemo demokratski kapitalizam sa komunističkim kapitalizmom. Mnogi će tu pronaći velike razlike, trubiti o slobodi govora i cenzuri, no rijetko tko će se dotaći onog najbitnijeg - kvalitete života prosječnog čovjeka u ovom i onom sistemu, čovjeka kojem sloboda govora i cenzura ne znače gotovo ništa u svakodnevnom životu. Njemačka možda ima veći BDP po glavi stanovnika, no Nijemcu za život više novaca i treba. BDP je nešto čime se prosječnom čovjeku mažu oči, jer ono što je zapravo najbitnije za istog u polariziranom sistemu je razlika između bogatog i siromašnog budući da je vjerojatost da će prosječan čovjek pripadati bogatijem sloju društva zanemariva a postaje i sve manja.
U nekim bajkama postoji i srednji sloj, no on biva sve tanji i sve se više pretvara iz kontinuiranog prijelaza u crtu razgraničenja dva diskretna sloja.
I u Njemačkoj i u Kini postoji centralizacija moći i bogatstva, no ključna razlika je u proletarijatu. U Njemačkoj oko 16% ljudi živi ispod granice siromaštva, u Kini oko 0.7%. Kao što je vidljivo na slici \fig2022042801, u demokratskom kapitalizmu, taj broj se povećava, dok se u komunističkom taj broj smanjuje.
Fig. \fig2022042801: Postotak populacije ispod granice siromaštva u Njemačkoj, Rusiji i Kini u zadnjih 20 godina Dakle, u jednom sistemu se razlika između bogatih i siromašnih povećava a u drugom smanjuje. Jasno je onda, da bi za prosječnog čovjeka komunizam trebao biti bolji, odnosno, u njemu će kvalitetnije živjeti. Ratovi sistema: Iz šupljeg u prazno updated.
Bogaćenje bogatih i siromašenje ostalih će u demokratskom kapitalizmu postajati sve izraženije jer će destabilizacije ekonomije (odnosno rasta iste) postajati sve ćešće. Pandemija COVID-a pokazala je jasno da se u takvim prilikama najbogatiji bogate a ostali osiromašuju. A u demokratskom kapitalizmu - što je više novca u rukama bogatijih više je i moći pa je jasno da se stvari neće mijenjati u vašu korist. I jedan i drugi sistem je pak po dosadašnjem ponašanju dugoročno neodrživ i zbog neodržive eksploatacije resursa bi se realno cijelo čovječanstvo u globalu trebalo siromašiti eksponencijalno rastućom brzinom. No u zapadnom sistemu se teret prebacuje na siromašne a u oba se još uvijek i zadužuje (dok ide ide) pa se i siromašenje ublažava subvencijama, nedostatak kvalitete se zamagljuje kvantitetom s ljepšim pakiranjem i sl. ne bi li se sakrilo realno stanje stvari (pa tako npr. u SAD-u stopa siromaštva u postocima relativno stagnira iako se kvaliteta života prosjeka smanjuje - ako moraš raditi dva ili više poslova da bi jeo plastiku i to dok stanuješ u automobilu, možda statistički nećeš biti dio siromašnih jer imaš novca za tu plastiku ali, realno, izgubio si puno toga i siromašniji jesi). Stvari ne idu na bolje, samo se statistika pegla radi prodaje priče. Pitanje je možda tek da li je istočni već donekle platio cijenu zaduživanja zapada i da li će zapad plaćati relativno nedavno započeto jače zaduživanje istoka. Kako god, dug je velik i još uvijek raste, a za većinu onih u demokratskom kapitalizmu budućnost sigurno nije svijetla. Ne valja se zavaravati ni obećanjima revolucionarnih zelenih tehnologija koje će nam svima omogućiti lagodan i održiv život. I one su produkt demokratskog kapitalizma u kojem obećanje zlata vrijedi, naravno samo onom tko obećaje, ne bi li se još malo zavaravao. Nijedna revolucionarna tehnologija nije produkt kapitalizma nego bića kojeg je kapitalizam iskoristio. Bića s takvim potencijalom s povećanjem populacije postaje sve manje (ili je bar manje vjerojatno da će doći do izražaja), a među njima sve je manje onih koji još uvijek vjeruju kapitalizmu.
Zapitajte se onda, kada vas jedan sistem pošalje u rat ne bi li osigurao svoju egzistenciju, za čega ratujete i ginete? Mislite li da Amerikanci slanjem oružja Ukrajini spašavaju Ukrajinu i Ukrajinske živote? Ne, oni spašavaju pro-američki sistem demokratskog kapitalizma i za to žrtvuju Ukrajinske živote - u prijevodu, spašava se bogaćenje bogatih i siromašenje siromašnih. Prosječni Ukrajinac tako gine ne bi li u budućnosti bio siromašniji nego što danas jest dok u isto vrijeme slavi predsjednika koji podilazi interesima bogataša (onaj koji ga sponzorira je također povećao bogatsvo tokom pandemije, iako ima problema sa zadržavanjem tog bogatstva - vjerojatno jer je i manufaktura dezinformacija, koja je u punom pogonu u ovim trenucima, poskupjela, što se često jasno i vidi u medijima koje kontrolira i onim koje koristi za propagaciju anti-ruske retorike). Lokalno ratovanje - karaoke uz mogućnost proljeva U našoj zemlji samoopredjeljenih paćenika, božjih gospodara i vražjih sluga, situacija je šarena, miješaju se tendencije prema komunizmu i demokraciji, no put u EU je očito put prema demokratskom kapitalizmu, samo uz sporadično zavaravanje kojekakvim subvencijama.
Fig. \fig2022042802: Piramida robova božanstvu kiča No razlika između bogatih i siromašnih ne povećava se samo na individualnoj razini, to vrijedi i za čitave regije. Ako prevlada demokratski kapitalizam, tj. kad prestanu subvencije, Slavonija će se npr. još i više siromašiti dok u Zagrebu standard raste. Zapitajte se onda i vi Slavonci, kada vas američki NATO ili Zagreb (kojem demokratski kapitalizam očito više paše a vas kupuje obećanjima) pošalje u rat protiv drugog sistema - zar sam uistinu toliko suicidalan da želim ginuti za još veće siromaštvo? Oproštajna zabava, s kajmakom... uz aromu ćevapa Ne volim ratove, volim istinu. Ono što se servira u medijima o ratovima je vrlo pristrano izvještavanje uz mnoštvo iskrivljenih činjenica. Rus u ratu nije značajno drugačiji od Amerikanca u ratu, postoji određena razlika u tome tko više laže, no najbitnija razlika je u onom prije i poslije rata. Razlika je u količini nejednake jednakosti. No, iz pozicije neutralnog čovjeka koji ne želi služiti ni jednom ni drugom sistemu, razlike nema. Da li će se plavi lonac nazivati šupljim ili crveni praznim totalno me boli kurac. Neću da jedem iz praznog lonca.
MESSAGE 0031: END
[ 2022.04.22 ] Use and abuse of time loops
MESSAGE 0030: BEGIN
Log author: by Amenoum
Log date: 2022.04.22
Interestingly, lately I have been exposed to a number of movies, series and computer games involving time travel. Seems to be a popular theme nowadays, but one thing is in common to all the scripts - it's never done right. That's because causal loops, time loops and closed timelike curves cannot be done [absolutely] right in nature. However, relative such loops are possible and are common. Locally, there are time loops with periods of a day, a month and a year. Time is cyclic in nature and repeats itself, it just cannot be repeated absolutely equally to the previous cycle - because it's not isolated. There are other cycles and for every cycle there is a bigger cycle and a smaller cycle. One can construct a manifold in which a timelike curve is the path of Earth's orbit around the Sun (Earth's path through space is also a path through time).
Note that, in General Relativity, Earth's orbit is not following a closed timelike curve. Solutions to Einstein's field equations can produce closed timelike curves but these are abstract - stemming either from unbounded or isolated conditions or usage of absolute constants, and, as such, cannot exist in [completely relative] physical reality.
Now assume the Moon is orbiting Earth in such a way it crosses this path twice. The Moon is then a time traveler - one time it appears in future, the other in the past of Earth's path through time, while the Earth travels through its past constantly. But from the perspective of the Moon, vice versa is true.
Note that, this solution (manifold) is isolated - we are considering passage of time relative to the Sun only. Sun might have a dominant influence here and we can consider this a dominant manifold in the absolute solution of the Earth's timelike curve but if we zoom in on Earth (or zoom out), we will hardly conclude that every year is the same for Earth, let alone anything on, or inside, it. It should be clear now why absolute time loops cannot exist - such time loop would have to be infinitely big (it is the sum of all curves on all manifolds tied to distinct sources of energy) and on such loop one can never cross the same point twice. One can have closed timelike curves on isolated manifolds but these are not absolute time loops, they are as relative as that isolation.
So why are all the movies [and mathematicians who believe in absolute reality] wrong? For many reasons, but primarily because of assumed frame invariance - you can always tell who is a time traveler, the same person is a time traveler regardless of a frame of reference. In other words, these movies feature causality and time travel together, while the two simply cannot work together. In reality there is no absolute discrimination between past and future, action and reaction, and causality is just a special case of correlation arising in pockets of localized absolutism - places, or scales, of unstable energy. Mathematically, the cause of causality itself is the inflation of time between events where asymmetry in energy creates a direction of evolution enabling discrimination between action and reaction. Physically, inflation of time is inflation of space. Increasing violation of causality on our scale should then indicate pending deflation and relative inversion of causality. And violation of causality itself should be preceded by shortening of periods between action and reaction (accelerated evolution), or, karmic interactions... Yes MU-TH-UR, I know I am repeating myself, again, but I have no choice... I fell in this.. time loop. But don't worry, I can already see you too, approaching on the horizon. ... GET ME OUTTA HERE!
MESSAGE 0030: END
[ 2022.04.05 ] Date of the World War III
MESSAGE 002F: BEGIN
Log author: by Amenoum
Log date: 2022.04.05
An interesting synchronicity has recently been spotted between start dates of two world wars and Russian invasion of Ukraine, as shown in Table \tbl1.
World War I1914.07.2819+14+07+28=68
World War II1939.09.0119+39+09+01=68
Ukraine invasion2022.02.2420+22+02+24=68
Table \tbl1: Correlation between war dates Let's calculate the odds for this. In every year, there are 12 dates with numbers adding up to 68, so a chance that any war will start on such a day is 12/365.25 = 1:30.44. Not such a small chance, but what is a chance that two world wars will both start on such a day? The answer is: $\displaystyle {12^2 \over {365.25}^2} = 1:926.44$ Now the chance is a bit smaller, but what are the odds that 3 world wars would all start on such a day? The answer is: $\displaystyle {12^3 \over {365.25}^3} = 1:28198.56$ So the odds are almost 1:30000, not impossible, but small enough to consider this as a meaningful synchronicity. However, the start of invasion of Ukraine cannot be a formal date of the start of a world war. If one would consider Russian invasion of Ukraine as the start of the World War III, one should also consider German invasion of Czechoslovakia as start of the World War II (a date which doesn't add up to 68), rather than German invasion of Poland (when the world actually engaged into war with Germany).
German occupation of Czechoslovakia in WW2 was similar to Russian occupation of Ukraine - with a smaller part of the country annexed first and other parts invaded later. Interestingly, German annexation of the Sudetenland (part of Czechoslovakia) started on October 1st, 1938 - a date which also adds up to 68.
The war in Ukraine is just the intro (world is not formally involved in that war, although arming of Ukraine by the West certainly is a direct involvement), World War III will formally start when either Russia invades another country or someone pretending to be Russia fires a missile toward a NATO country - triggering a direct and formal response of the world. Assuming the correlations above are meaningful, one could then predict possible formal dates for the start of the World War III. I don't think Russia will invade any other country soon.
They're very patient, 8 years have passed between annexation of Crimea and full scale invasion - compare that to Germany who invaded Czechoslovakia only 5 months after annexation of Sudetenland and then 5 months later invaded Poland. Of course, Germany didn't encounter much resistance in Czechoslovakia so the situation now is a bit different (but would it be without the West arming Ukraine?).
On the other hand, those pretending to be Russia are more likely to be impatient so there's good probability for the formal start date of the World War III to be a date in the current year. I don't gamble, but if I would, I would say 2022.05.21, ±1 month... and would probably be wrong. Physical interpretation A proper synchronicity should not be based on random or convenient (biased) logic. In the example above, it was convenient to split the year into two numbers but can the two numbers be correlated with physical reality? In nature, there are yearly and monthly cycles and the numbers representing day, month and year can be correlated with these cycles - representing a particular state of a local universe. There are also bigger cycles which in nature correlate with the order of magnitude. Therefore, one cannot just split the number [in a date] arbitrarily and claim there is meaningful synchronicity there.
Actually one can do that, correlation with physical reality might be found eventually, but it is a gamble.
However, splitting the year into a number representing century and a number representing a year in that century should be allowed (elaborated in next chapter). Due to cyclic nature, it is also allowed to discard higher components (bigger cycles) in comparison (although this decreases probability of meaningful correlation, and magnitude of effect).
Note that, if one does not split the year, the sum of numbers in the first two world wars is still the same (1949).
So if dates of world wars are correlated, one could also consider a different, simpler logic, such as one shown in Table \tbl2.
World War I1914.07.2814+07+28=49
World War II1939.09.0139+09+01=49
World War III2022.04.23 ?
2022.05.22 ?
...
22+04+23=49
22+05+22=49
...
Table \tbl2: Correlation between world war dates In any case, one could argue that the sum itself is meaningless - the addition of years, months and days seems like adding apples to oranges. However, this is not the case - this is the equivalent of adding small apples to big apples, which makes more sense.
Note however, that adding apples and oranges is not absolutely meaningless either - it is the addition of one food and another food. It is just more likely one will be adding big apples to small apples than adding apples to oranges.
Universes are self-similar and bigger cycles resemble smaller cycles in nature. Thus, if nature does not discriminate between the scales [of energy], the sum of normalized scales makes natural sense. Mathematically, the universe is normalizing the scaling vector in operation. In example, for World War I: $\begin{aligned} \begin{bmatrix} 14 & 07 & 28 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 365.25 \\ 30.4375 \\ 1 \end{bmatrix} &=\gt \begin{bmatrix} 14 & 07 & 28 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 365.25 / 365.25 \\ 30.4375 / 30.4375 \\ 1 / 1\end{bmatrix} \\ &= 14*1 + 7*1 + 28*1 = 49 \end{aligned}$
Note that in Complete Relativity, there is no discrimination between space and time. Three adjacent vertical energy levels correspond to three dimensions of time. Each dimension of time thus represents a particular scale. For more information, check chapter The unification in Complete Relativity.
A proper reference frame One could argue that a century cannot be correlated with a known periodicity in local reality and that might be true - if one does not consider harmonics. A lunar-solar cycle is equal to 33-34 years, very close to 100/3, making it a 3rd harmonic of a 100-year period.
A lunar-solar cycle is also a 5th harmonic of the orbital period of the outermost planet, Neptune (≈165 years).
But is century the right choice for the interpretation? The period of a lunar-solar cycle might be a better (more localized) reference frame, but where/when does the cycle start? Assuming the lunar-solar cycles are aligned with centuries, years 1900, 1933.33, 1966.66, 2000 would be the years of cycle beginnings/ends during the last century. This would produce the same sum for the 1st and the 3rd world war as in Table \tbl2, but not for the World War II (the sum would be 06+09+01=16, as the war started in year 6 of the cycle). However, assuming the cycle starts with the year 1907, the sums for the world wars become equal again. This is shown in Table \tbl3.
EventGregorian dateLunar-solar dateSum
World War I1914.07.28**07.07.2807+07+28=42
World War II1939.09.01**32.09.0132+09+1=42
World War III2022.04.23?**15.04.2315+04+23=42
Table \tbl3: Lunar-solar correlation between world war dates In fact, choosing any year from 1907-1914 for the start of a 1st cycle in last century would produce equal sums.
Note that I have put asterisks (**) in place of a lunar-solar cycle of lunar-solar dates in Table \tbl3. According to the hypothesis (check article Understanding synchronicity), the number of equally treated periods in a date (time) is correlated with the magnitude of effect in space. Thus, here it was assumed that world wars have roughly equal effect of magnitude 3. However, it is possible that all have the effect of magnitude 4. In that case, first two world wars must have happened during the same lunar-solar cycle. For the sake of argument, let that cycle be 01. The date for the World War III now must be different, as shown in Table \tbl4.
EventGregorian dateLunar-solar dateSum
World War I1914.07.280107.07.2801+07+07+28=43
World War II1939.09.010132.09.0101+32+09+1=43
World War III2022.04.20?0415.04.2004+15+04+20=43
Table \tbl4: Lunar-solar correlation between world war dates The expected magnitude of the war should thus be known with the start date. If the world war has started in Ukraine after all (there is a significant difference in effect between German invasion of Czechoslovakia and Russian invasion of Ukraine, if it is the effect that matters not the formal involvement of the world - the World War III has started), it's magnitude will be at least 4 according to dates with 100-year cycles (centuries), but according to lunar-solar dates, it shouldn't be a world war at all. Since there are signals suggesting the world war is upon us, I believe indeed it is. It is only the start date that is still questionable.
So what is, in the end, the proper reference frame, producing proper dates for us, to properly correlate events in local time? There is a high equality (low relativity in equality) between the phenomena of world wars and there's logic for these to occur at the same point in scale-invariant cyclic time. More invariance there is between reference frames, the better, so perhaps we should synchronize our centuries with lunar-solar cycles synchronized with world wars [synchronicity] (or volcanism) and declare this the year 2011, not 2022. That's how much the world lags behind some of us anyway... Date of the World War III updated. Uncertainty Nature might use leap years in our brains, but that's not the case everywhere. Similar is the case with other cycles - somewhere integer numbers will be used, somewhere precision will not be sacrificed as much and leap quanta will be smaller. Dates can also differ between one part of the world and the other. To take all this into account, for any date here, uncertainty of ±1 day should be implied.
MESSAGE 002F: END
[ 2022.03.25 ] Synchronicity in icy karma
MESSAGE 002E: BEGIN
Log author: by Amenoum
Log date: 2022.03.25
Something odd happened today. I was doing some construction work in the city with my parents. At some point, a guy (who seems to live nearby) comes, says hello, and gives us ice-creams. This seemed odd, but I didn't think about it much - neighbors can be friendly, even if we've never experienced them sharing ice-creams before. However, later, the very same day, things got interesting. On the way home we stopped at the store for mom to buy some groceries. We didn't notice anything unusual at the time, but an hour later she notices she was charged for a couple of ice-creams, even though she didn't buy any! What is the meaning of this? To me this shows a couple of things - correlation of synchronicity and karma, relativity in cause and effect. I have predicted global increase of synchronicity during strong evolution but also the shortening of periods between karmic events (due to synchronization of large scale and small scale energies - space and time).
One could also interpret this as another message from god [Earth]: nothing is free. This has elevated importance at this time - with all those weapons being sold as gifts.
We got ice-creams from one man (who paid for them), we paid ice-creams (unconsciously even) to someone else - the very same day. This simple example contains evidence for 3 important things:
 • evidence that karma is indeed the generalized law of action and reaction,
 • evidence that intervals between karmic actions and reactions are decreasing,
 • evidence that causality is commonly violated on large scale too.
However, the story didn't end there. My mother went to the store afterwards, asked for a refund (something I wouldn't do, but she's not aware that karma is real) and got the money back. Great. Now, we owe some ice-creams again... or, at least my parents do (see note below). I'm not surprised for my parents - they are still addicted to life in debt (if one owes money one is likely to owe other things as well).
Note that we got 3 ice-creams, but she was charged for 2. This I explain with fragmentation of karmic action (reaction) - one of us (myself, I believe) is either not in debt, or, the remaining ice-cream shall be accounted for in a different transaction.
It's interesting also how polarized people are blissfully unaware of karma and synchronicity - my mother didn't sense anything odd about ice-creams, she sensed missing money (that's probably why she was checking the bill). Thrive on debt, then collapse paying debts - when it becomes impossible to borrow more. That's how it works with short-range/short-term senses.
This is why systems of democracy will never be sustainable with polarized people in majority (people with short-term interests choose leaders with short-term interests). With monarchs, or dictators, there is a chance for sustainable operation of a polarized nation - the leader could be neutral (especially, if leadership is inherited). However, if majority is polarized, such leader is likely to be overthrown. But even if not, with civilization being generally polarized, neutral leaders will be rare and will generally represent only short-term excursions into sustainability. Hence, collapse of any non-externally regulated polarized civilization is inevitable.
MESSAGE 002E: END
[ 2022.03.13 ] Predictions coming true
MESSAGE 002D: BEGIN
Log author: by Amenoum
Log date: 2022.03.13
My predictions are becoming true fast. Only some 2 weeks after I have predicted the collapse of NATO, an unmanned plane (drone) has fallen in the capital city of the country where I live (Croatia), a NATO member. It was not launched by Russia (they obviously want to avoid conflict with NATO), it was, most likely, launched by Ukrainians - to provoke NATO response to Russian invasion (however, directly, or indirectly, those in US who have an interest in the World War III, might also be behind it). Of course, Ukrainians denied it and blamed Russia, and once it becomes obvious who launched it, they might claim this was an error (as some already do) - which is absurd. These kind of drones might be old, but they are reliable (as older technology generally is), they're not equipped with GPS so this was not a navigational error (as some claim). The drone did not malfunction either - it fell once the fuel was exhausted. Obviously, it was intentionally launched in the direction of NATO countries, it wasn't important where exactly it would fall - although, this could have been calculated, based on the amount of fuel. But the real problem here, for NATO countries, is that there was no response from NATO. No aircraft were launched to intercept, investigate and react to the invasion of airspace (which is a standard procedure in these cases). This suggests that NATO high command knew what this was and where it would fall, it simply chose not to react. Was the reason for this the fact that the drone was expected to fall in an small and insignificant country as Croatia (which, to US NATO, is important when it fights for its interests, but otherwise not) or something else? In any case, this has caused some outrage, and I interpret it as the beginning of the collapse of NATO. It's also interesting that this happened in Croatia, a country I hypothesized to be the precursor for pending global changes - another prediction becoming true. Predictions coming true updated.
I suggest Croatia to stop helping Ukraine and get out of NATO if it wants to avoid war because the next drone launched by the pro-American Ukrainian madman will most likely be armed and will have a specific target (which will likely remain Croatia if it remains in NATO). Even if you believe the Russian madman is launching these, the outcome is the same - none of the madmen would touch neutral Croatia.
MESSAGE 002D: END
[ 2022.03.09 ] Future ahead
MESSAGE 002C: BEGIN
Log entry: Future ahead
Log author: by Amenoum
Log date: 2022.03.09
The analysis of global seismicity and volcanism revealed interesting correlations. The results suggest that the war in Ukraine is indeed the start of the World War III, but not only that. There is a signal suggesting big stock market crashes (most likely this year or in the year ahead) and collapse of the economy similar to the Great Depression of the last century. Statistically, however, one cannot claim great confidence in this signal - there's simply not enough data (ie. there was only one Great Depression). On the other hand, we probably won't have the time to wait for data to accumulate. The fact is, with the war in Ukraine, the economies have started showing the signs of recession and at least partial collapses - confirming the signal. But not everyone has to wait for statistics to accumulate to increase the confidence in the signal. This is why there is synchronicity. I believe, to all of us who experience it and who have enough experience with it - the signal is clear. This is the start of the World War III and most likely the start of a great, if not greatest, depression. Another question comes to mind - who will China invade and what will North Korea do? Weak signal told me China will invade Pakistan (which might not make sense to many), but it's too early to tell. The US will probably wait until it's economy is hit harder before it formally engages into war - even though war ain't good for the majority of people and economy in the long-term, it's always good for the top few. How long will all this last? This depends largely on one thing - how big will be the resistance to change [the lifestyle]. Hadn't there been resistance in Ukraine to Russian invasion - there would be no war and probably no World War III (I'm not blaming Ukrainians for the war though) and no depression. It might not seem obvious now, but everything happening now is linked to global changes of climate and environment. And those who whole-heartedly support Ukrainians now will soon be the ones who will blame them for bringing famine to their home. The blame will be shifting then, from the East to the West, and in the end it will end where it was born.
MESSAGE 002C: END
[ 2022.02.24 ] 3rd Act
MESSAGE 002B: BEGIN
Log entry: 3rd Act
Log author: by Amenoum
Log date: 2022.02.24
So it has begun. While good part of the world will blame Russia for invasion, it is the US that made it happen. The US knew very well what will happen if Ukraine starts the process of joining NATO. Yet, they've broken the promise and started expansion toward Russia. The expansion of NATO is bad for a couple of reasons, even for its members, but, to US NATO, Russian demands were non-starters.
Let's not fool ourselves, the NATO is led by US, it follows its foreign policy and it is, effectively, the expansion of its military power.
How can diplomacy be a non-starter to an organization supposed to ensure peace? This is similar to non-starters regarding climate change, where the US has shown it is determined not to change its lifestyle at home. It's obviously determined not to change its lifestyle in the rest of the world - the NATO, just like the economy, must keep growing indefinitely. Wars and economies are tightly entangled and sometimes conservation of lifestyle will require war. The Russia clearly did not want this war, the US clearly did, as did the president of Ukraine, who openly called for military action against Russia even before the war. This is also the guy who stated the exact time the war will start and when it didn't start at that time, he claimed he was joking (!). Wow, who wants this joker for a president? US? Croatia? Nah... we already had one as a prime minister, who, somehow, ended up in jail (we are still surprised, he had good jokes). 3rd Act updated.
Perhaps not all politicians are puppets, but if any politician is a marionette, this one is the most obvious one. Consider this, Mr. Zelenskyy (Ukrainian president):
 • did not have a career in politics previously, he was an actor prior to his presidency,
 • he had a lot of experience acting the president,
 • his campaign was sponsored by a billionaire who's a former banker, who was likely stealing money from Ukrainians and transferring it to US and Switzerland and who also kept a live 5-meter long shark in his office (!),
 • during his campaign, Mr. Zelenskyy was avoiding journalists, leading the campaign mostly through social media (= his campaign was completely scripted).
On top of that, after he was elected, Mr. Zelenskyy appointed the lawyer of the same billionaire as his chief advisor (head of the Presidential Administration of Ukraine). Clearly, Mr. Zelenskyy was chosen as a puppet, he never stopped acting the president, he just replaced one script with the other. Per the deal, he likely has no choice but to act the hero in this war, just like he had no choice but to insist on NATO membership and just like he has no choice but to have a role in fake news and misinformation orchestrated by media in Ukraine (again, controlled by his master). This war was started by two men - pro-US billionaire supporting American export democracy (promising people everything they could possibly want, even a war-free country, then sucking everything they have into the mouth of the elite - after the war), and the Russian president who became allergic to promises (although who started the war is not so important when it was bound to happen). So no, the real Ukrainian president and his mouths and selfies are not fighting for interests of the people of Ukraine, certainly not more than mr. Trump is fighting for truth with a product called Truth Social.
I do not consider Russia white and US black (far from that), but it's not Russia that's disrupting balance in the world, it wants to restore some balance and ensure it is not consumed by US. The Ukraine was divided between east and west before the war, now it will be formally divided and devastated (which was even announced with the last message from god - see figure in 2022.02.18). That is also, statistically, most probable scenario. But will it end there? There are still more countries to divide and conquer. Even the divided ones are not off the table when you're greedy. But the question now might be how angered Russia is, not how greedy US is. Will it now start reflecting US behaviour and try destabilizing democratic states as US did with communist ones? Or has that started already?
As the war started (almost on schedule), now the US and their European corrupt puppets are trying to portray Putin as a madman. Sounds familiar? The same rhetoric (or recipe) was used against Saddam Hussein (perhaps even for the same reason - oil). This is done for two purposes:
 • to provoke the guy even more,
 • to have an excuse to kill him and take over his homeland.
The US wants Putin angry, and if he does get angry, the 14 countries that joined NATO after 1997 should become a bit worried. Putin is choosing his targets carefully (when that's possible, at least) and I don't think he is interested in the expansion of Russia, he wants to subdue the expansion of America. The expansion of American democracy, culture, military presence/power (through NATO or not) and American lifestyle (which is, basically, the expansion of cancer) - is the expansion of America.
Russia was trying to use diplomacy to stop NATO expansion since the 90's but it was ignored. As Putin said, the US created the enemy in Russia. Now, it's manufacturing insanity in Putin who is, unlike some other presidents, generally acting very intelligently. Anyone who believes he's talking non-sense, should really do some research on Ukraine and events that led to this war.
I suggest "Ukraine on fire" documentary. Also, it would be good to do some research on Putin. He is one of the rare politicians who's not afraid to speak the truth about US foreign policy.
3rd Act updated.
In reality, Russian invasion of Ukraine is not much different from US invasion of Iraq. Yet, no one in Europe portrayed Bush as a madman, no one imposed sanctions on US and no one blamed US for deaths of about 1 million Iraqis and destabilisation of the region that followed. Obviously, there exists a strong bias in politics and media regarding geopolitics. The biased narrative, employing filtering and oversimplification, in reality translates to arming and other help to a favoured party - fuelling confrontation, prolonging conflicts and increasing casualties while manufacturing public consent to polarised action.
However, some people evolve and thanks to whistle-blowers, nowadays dirty laundry has a tendency to get exposed. Corruption often lurks behind the comedy in politics. NATO is too big for itself and some, long overdue, exposure could be a trigger of collapse. It would save many countries from this war and could shift the battleground from the cursed to the sacred grounds. Be there conscious conspiracies here or not, I'm sure karma will eventually make it right. The 3rd World War might have started on neutral ground but I see it ending far away, not necessarily with weapons it has started with.
Those who are genuinely interested in truth will find it. Truth is unlikely to be found in mainstream media which is simply just another industry prioritizing someone's profit. Thankfully, independent journalism still exists and at least some of it is not prioritizing profit. J. Pilger is one notable example. But there are others.
MESSAGE 002B: END
[ 2022.02.18 ] Message from god: Recalibration
MESSAGE 002A: BEGIN
Log author: by Amenoum
Log date: 2022.02.18
On 2022.02.06, a Moroccan boy, 5 years old, trapped in a well for 4 days, dies. On 2022.02.18, A boy in Afghanistan, 5 years old, trapped in a well for 3 days, dies (some sources claim he was 6 years old and trapped in a well for 4 days though). The same day, 13 people (all women and children) in India die, after falling into a well. All these locations are roughly on the same geographic latitude, as shown in Fig. \fig20220206.
Fig. \fig20220206: Well locations (Afghanistan location source: Original News) Here, one could interpret the 3rd signal as the stop signal in the message and discard it due to weaker entanglement, however, it also might have a greater purpose. Obviously, the first two signals reveal strong synchronicity - a generally rare event "5 year old boy trapped in a well for 4 days dies" has happened twice on Earth with less than two weeks distance apart in time. Not only that, but the two locations are separated by the same distance in space from the Great Pyramid in Giza (as shown by blue lines in Fig. \fig20220206). Interestingly, the Great Pyramid is at the same longitude as Ukraine (a vertical line passing through the location of the Great Pyramid would also pass right through the middle of Ukraine). What is the meaning of this? What I see in this message is that the location of the Great Pyramid should be the location of a 0° (prime) meridian, not Greenwich. The choice of a 0° meridian on a planet should not be arbitrary (most animals are bilaterally symmetrical, although, in its adult form, Earth might become radially symmetrical - like sea stars, for example). Usage of the longitude of the Great Pyramid (31° E) as the Prime meridian has been proposed before, as it was claimed that this location was the geographical center of Earth. Newest calculations put the center a bit north, in Turkey, but only 3° more east in longitude, at 34° E.
Note how close are fights that have occurred (or are occurring) in Syria/Iraq and Ukraine to that longitude.
This center is changing over time, naturally, but it is quite possible that the location in Giza is the correct location on average. The fact that countries at or around this longitude are neutral and/or divided countries between east and west cultures (Ukraine being the best example, but there's also Syria/Iraq on the right and former Yugoslavia on the left, etc.) is another strong argument in favor of the hypothesis. This is the longitude around which it would be expectable for strongly polarized east and west countries to wage their wars - while neutral people, like women and children, loose their lives. But there could be additional messages here - it's interesting that, despite all falling in a well, none of these people died of drowning...
MESSAGE 002A: END
[ 2022.02.11 ] First human on Mars won't be so human
MESSAGE 0029: BEGIN
Log author: by Amenoum
Log date: 2022.02.11
In 1783 the Mongolfier brothers sent a sheep, a duck and a rooster aloft in a hot air balloon to see if ground-dwelling animals can survive the trip high above ground (the duck serving as the experimental control). In 1957 a dog called Laika became the first living being in orbital spaceflight. In 1968 tortoises were orbiting Moon, as first inhabitants of Earth to do so. These are examples, but animals preceded brave human explorers in exploration many times in history. Mars' surface is harsh for humans and exposure to radiation during the trip could leave serious consequences. Add to all that the modern obsession with preservation of human life and you know that first animal on Mars is unlikely to be a modern human. But it won't be just any animal. Most likely, this will be a hybrid, most likely a hybrid of a dog and man. I call it homo.gamma.anubis. Sounds familiar? Yes, I am convinced that Egyptians didn't build the two largest pyramids and I now believe what they found in the sarcophagus in the Great Pyramid in Giza was a fossil of homo.gamma. It explains everything. Still, these hybrids are unlikely to be resistant to radiation, so they will probably be wearing something like a coat of fungi on their trip to Mars. When will this happen? E. Musk said SpaceX could send humans to Mars as early as 2024, assuming they send some cargo in 2022 (hm.. that's this year... he's crazier than I am). I'd say 2029 is more realistic, it will take some time for hybrids to get public approval, if nothing else... First human on Mars won't be so human updated.
Hm, after I've posted this, Elon Musk has revised his estimate - to 2029. I knew someone other than me is reading my blog... Nah, it's just reality aligning with my predictions.
So keep watching movies, soon homo.gamma will be added to the bag of the holy political correctness, now it's still under-represented or over-represented. Oh yeah, don't worry, the second trip to Mars will be politically correct, it will include some of the brave humans too... or all of them assembled into one rambo, called Rainbow.
MESSAGE 0029: END
Log New kind of people, kind of, very cheap, made in China updated. [ 2022.02.09 ] New kind of people, kind of, very cheap, made in China
MESSAGE 0028: BEGIN
Log author: by Amenoum
Log date: 2022.02.09
A lot of people believe that technology and human intellect can and will save humanity from whatever future holds for us. Others don't think so, but believe drastic changes are far away. Those who believe [and especially act] differently are very rare. I have made a lot of predictions while devising my theories. One of these is periodically accelerated evolution, but even I am sometimes surprised at the speed these predictions are becoming true. One of these are artificial human wombs. This has now become a reality. Sure, the technology has not bet used on human embryos but that's only because the law doesn't allow it. The technology itself is mature for such use and it's only a matter of time before this will be officially allowed. Many people don't realize how significant this is. It's one of the turning points in history that will, being a logical transition due to extreme conditions, probably go unnoticed - but the implications are enormous. If anything can be called a Pandora's box - this is it, a giant one. It opens up a path to complete manipulation and total control of population by industrial governments. Maybe you don't care what happens with these babies, but then you probably don't care about your self, for a couple of reasons:
 • you could become obsolete during your lifetime,
 • when you die, you could reincarnate as one of these babies.
These babies will, inevitably, be different, not only due to epigenetic differences during development but even more due to genetic manipulation which will soon become mandatory. These embryos will effectively be resources just as plants are resources in food industry. So you can expect hybrids too - dogs, for example, are most likely candidates for this, they can be more easily controlled, they don't ask much, etc. In fact, I have predicted these hybrids before (homo.gamma species). Considering how things are progressing, I'd say such hybrids are only a couple of years away (even if they might be hidden from public at first for obvious reasons). You think ethics will prevent this? Right. When pregnancies become illegal, traditional human is becoming extinct and all his ethics with it. But somehow I don't think anyone's gonna wait until you die. Either your dying will be accelerated some way (I've predicted this too before, with no conscious conspiracies) or this will be sold as a necessity, a cure, or something similar. I'd say both is true. This future will be advertised as heaven (it makes it physically easier for mothers, increases equality between men and women directly and indirectly...). Will you buy it? Yes, you probably will. What do you have, or believe, that you didn't buy?
Just like school is used to prepare children to slavery to the system - which somewhere goes to extremes and somewhere more emphasis is put on actual education, the detachment of babies from mothers at such early stage of development won't have equal consequences everywhere, but a question comes to mind - who will the future child eventually consider as its parent? The biological ones or the system? Things are going to become very fucked up...
A connection between a mother and a child in uterus is much deeper than generally thought but this will be ignored, favored connections today are remote. Artificial wombs, just as vaccine subscriptions, are a logical step in the continuous alienation of people from [wild] nature (and physical connection). And I am aware that most of people are actually ok with it (effectively, most people are ok with everything that's served to them, mostly because they don't care about their souls, they care about their bodies), however, to some of us this is a death sentence and I just hope I won't go to Mars to get away from all of this.
MESSAGE 0028: END
[ 2022.02.07 ] A wish of deranged, command for the damned
MESSAGE 0027: BEGIN
Log author: by Amenoum
Log date: 2022.02.07
When you strongly believe (know) something is bound to happen and you strongly desire for it to happen, it is hard to resist making predictions about it - when exactly it will happen? But this desire will inevitably make you biased and will influence your prediction.
Your intelligence can be clouded by different things - depression, desires, stress, or any other polarized disease.
Due to this cloudy weather in your brain you won't be conscious about the bias in your prediction. This is why it is always good not to claim anything with absolute certainty and why it would be good to reanalyze and correct your statements every now and then (although, generally, the best practice would be not to haste with statements in the first place). While I often claim I am neutral, I too get biased at times and predict premature dates for certain events (which sometimes could be interpreted as "putting words into god's mouth"). However, I will generally correct my mistake soon (if I do not, then the prediction is not considered a mistake - it is based on hypotheses with a high degree of confidence). Now look what has the White House national security adviser said recently: "We are in the window. Any day now, Russia could take military action against Ukraine, or it could be a couple of weeks from now.". This is just one of similar statements coming from US. They've gone as far as producing this: "U.S. intelligence agencies believe Russia has formed a plan to fabricate a pretext for an invasion of Ukraine, potentially by producing propaganda videos showing a staged attack.". This is a typical example of someone with a strong desire for a particular event to happen. There is no evidence provided nor does anything suggest there is any evidence. There is only a weak hypothesis based on presence of Russian military (mostly in their own country!). I, for example, believe that US has fabricated a lot of pretexts in the past pretty much all over the world. Many people believe the same, but no one goes to war against US even with a solid evidence, let alone belief. Yes, maybe there is some increased activity and buildup of troops on the Russian part but what about occasional increases in US presence and activity all over the world? In South Korea, for example, they're regularly doing exercises and they've even managed to make South Korea pay for their continuous presence and provocation of North Korea! But why should I care for what happens in Ukraine? I shouldn't. But the US is, by its inflation of fear and preparation for war, pressuring Ukraine to join the NATO. It's perfectly understandable that Russians don't want this to happen - neither do I, nor does anyone sane who does not want a World War III. The US wants it obviously (or desperately?), so they've started sending gifts, not only to NATO members but to Ukraine too (for whom they decided will join the NATO). A couple of days ago, my country has been given a couple of helicopters. Oh how happy we are. Indeed. A never-ending, bloody blue Christmas. I'm surprised we didn't get any bombs to decorate our trees. But I guess Ukrainians are the special ones, today. Luckily, we're a small country and only have a couple of pilots who can fly these monstrous machines, so they didn't send us more. But maybe they'll teach some of us for free so we can get more and be even more happy. These are only the most recent gifts, there have been other gifts over the years, all military equipment - by some strange coincidence (obviously, they were counting on a war in this part of the world for quite some time). Yeah, who cares about food, weapons are what poor countries need the most... I guess the only reason Africa gets food is because they're too skinny to carry weapons. Anyway, at times like these I wish this was some country in Africa. I'd spend my time in a sarcophagus, away from gifts of peace selling countries and ever-present noise of human stupidity. Man giving food to Africa is a devil giving dog a bone so he can dig treasure in his backyard. What then, is, a man giving weapons? A banker? Fuck you America. My balls are not for hire You can buy my sarcophagus with my dead body in it and throw it at Russians if you will [and then blame Russians for killing me], but even if Russia and China are now imitating your past and not present self, you'll never get my living soul to fight for your interests. One day your big corporations, your big banks, big tanks and big pharma will become big karma and everything big will reduce to the size of your balls - a genetic disorder you try to compensate with big balls of fire. Until then, you can put this on repeat in your stubborn immature mind - souls of good are the brightest balls of fire, and you can try to imitate them, but these do not burn for war and none are for hire.
MESSAGE 0027: END
[ 2022.02.06 ] The color of urgent slowdown
MESSAGE 0026: BEGIN
Log author: by Amenoum
Log date: 2022.02.06
Perhaps not many people are aware of this, but, due to Doppler effect, the perceived color of objects depends on your velocity relative to that object. In example, if you speed up sufficiently, a red light on a semaphore will first become yellow for you, and then green. If you speed up even more, it will become blue, etc. But this relativity of color is present in metaphorical usage too. Consider nuclear energy as a green solution.
Fear of nuclear energy is misplaced or irrational. The same as the fear of flying - statistically, you're much more likely to die in a car than in a plane, but plane crashes don't happen so often and typically a lot of people die in that crash, so it always becomes a sensation spread all over the news and mouths of politicians and whatnots. Paradoxically, if it would happen more often - it wouldn't be perceived as so dangerous.
Majority of waste (up to 90%) of a nuclear power plant can be disposed as regular waste. Highly radioactive waste is (or will be, in some countries) stored underground in deep geological repositories. Now, relative to surface in the short term - this is a very green solution (although mining fuel for nuclear power plants is still not), but relative to Earth's crust not so much. Replacement of fossil energy with nuclear energy is to certain degree a translation of atmospheric heating to crust heating. There is a lot of energy in radioactive waste - apparently, nuclear waste from the last 50 years currently sitting in US, if recycled, could power entire US for about 93 years. Now, assume that energy is spent in 1 year - what kind of effect would it have on climate and the environment? The earth crust is radioactive already - some 50% of its heat is generated with nuclear fission of elements in the crust and mantle. This geothermal energy is responsible for tectonics. Burying radioactive waste deep in Earth's crust will be inevitably coupled with tectonic activity. The increase in earthquakes and volcanism translates to more greenhouse gases and pollution in atmosphere on the surface. The question is only how good the Earth's crust is in recycling of nuclear waste to geothermal energy? I have previously hypothesized increases in tectonic activity during strong evolution events of planetary neurogenesis, together with a temporary increase in decay rates (due to decoupling of Earth's gravitons from acquired matter). I wonder to what degree will the increase of nuclear energy usage in humans be correlated with this. In any case, if you want to be more green you want to produce your energy there where it is used. Running toward the red alert on the wall of a crumbling home might make it look green for you, greener the faster you transition from one energy source to the other, but, make no mistake, no illusion is conserved upon hitting the wall.
MESSAGE 0026: END
[ 2022.01.15 ] Message from god: Mining ≠ good
MESSAGE 0025: BEGIN
Log author: by Amenoum
Log date: 2022.01.15
A couple of days ago, a small country named Tonga announces it will make bitcoin a legal tender. Then, it gets hit by tsunami created by volcanic eruption, which is also the most violent volcanic eruption ever captured on satellite. Not many of us have ever heard of Tonga ever before, and now, in a short period, 3 events raised global awareness of this small country. This is that increase in global synchronicity I'm talking about. So, how should we interpret this one? Well, this one is obvious - the Earth is telling us that bitcoin mining (or any mining!) is bad and it doesn't want to support it any more. It will be interesting to see what happens next in Tonga (or mining in general?) - if Tonga implements bitcoin will it be punished again? Perhaps, but if it does implement bitcoin, this tsunami could also be interpreted as punishment for that [predetermined] future. In a fair healthy world, money should be nothing more than currency (if used at all). It should be as abstract as possible, not mined (or mined) and used as commodity. That is how this messenger of god Earth (or Earth's global synchronicity interpreter) interprets and communicates this message.
MESSAGE 0025: END
[ 2021.12.24 ] God bless US... with Christmas War, so we can blame it on Santa
MESSAGE 0024: BEGIN
Log author: by Amenoum
Log date: 2021.12.24
When you are taught about evolution, you're taught of the survival of the fit, or fittest. In that context, being fit means - be able to reproduce, which also implies that one is adapted, or best adapted to environment. Like in any theory limited by absolutism, there is a strong cause-effect relationship here - environment is not supposed to adapt to species. But it is clear that every animal is affecting the environment and, adapting it to itself to some degree. The extreme is in human species - we are no longer adapting to environment, we are adapting it to us, and, with modern medicine and sacredness of human life, being fit to survive has nothing to do with adaptation anymore, being fit has been reduced to simply mean - being human. From one perspective, what humans are doing is not natural, from the other, it's perfectly natural - humans are part of nature even when they're redefining it. So humans have, naturally, selected themselves for survival, in the environment they made for themselves. What a nice story. Ho, ho, ho.. Wait? What.. is human environment made of? Why are we becoming infertile? Why is the environment suddenly acting alive? Well, you will probably hate Santa (the head of Department of Consumerism in the Ministry of Human and Unhuman Resources, also, anagram of Satan) for this - but it seems you wished to be the environment yourself. You wished for the, so called, human environment, to become alive so you can play the role of the environment (the resource). Human environment is becoming more organic while you're becoming more mechanic (dead). So, Merry Christmas to all naturally selected CATHOLIC-21 variants and elected Whatnots. You made Satan, pardon my craziness, Santa, very happy and very much alive. Just keep dying inside and...
I could not help but notice that Mr. Grinch is painted ugly green nowadays. That's funny. Of course, it is a greedy, pardon, spooky, coin'cidence, just like the Santa anagram, and the blood red suit... Yeeaaah...
Love this movie... Politically, it's correct, the CGI is unparalleled, the explosions are properly celebrated, everyone acts like they care and worship the tree. So what you're waiting for ??? Go fucking love it. You're the chosen one by naturally elected.. to be selected. Naturally. And don't worry, everything's in control, just don't look up.
It doesn't make me happy to repeat myself and constantly bash polarized human nature. I wish I don't have to but I guess I will have to as long as we share space and time and as long as it violates relativity in that space and time.
MESSAGE 0024: END
[ 2021.12.20 ] Count on surprises
MESSAGE 0023: BEGIN
Log author: by Amenoum
Log date: 2021.12.20
It generally takes a lot of time for new theories to be accepted by mainstream science. And if nature doesn't behave as expected by old theories, there will be a lot of surprised scientists. And I'm sure you have noticed that, lately, scientists are more often surprised than not. Surprises might have the cause in hidden, unpredicted or unmeasurable variables by current theories, but, generally today, they are a consequence of uniformitarianism. While I can agree that physical laws (those that are actually correct - relative enough) can be invariant over all space and time of the observable universe, I find it frivolous to assume that rate of changes of anything is constant or cannot significantly deviate from currently observed rate. Man has been on this planet measuring these rates for infinitesimally small time and confined to infinitesimally small space in the observable universe. Yet, this man is convinced that:
 • evolution of Earth has been a slow, gradual process, punctuated by occasional natural catastrophic events occurring randomly,
 • slow incremental changes, such as erosion, brought about all the Earth's geological features,
 • all geological processes (such as erosion) throughout the past resembled those that can be observed today.
Slow, slow, slow - that is the mantra when it comes to geology. In my works, I have shown there is plenty of reason to believe that slow evolution is not only punctuated by catastrophic events, it is punctuated by pulses of fast evolution. In example, I have hypothesized that within 40 years the Antarctica will be ice free. But you don't have to believe me, just analyse the surprises in mainstream science. Researchers had previously estimated that the cluster in the Amundsen Sea region of the West Antarctic Ice Sheet would last for thousands of years despite global climate change. But in 2014, conclusion was that Thwaites Glacier will gradually melt, leading to an irreversible collapse over the next 200 to 1000 years. Now, newest studies show that the collapse of the glacier is likely only centuries away. In less than 10 years, prediction decreased from thousands of years to a couple of centuries. These are not the only surprises regarding climate, and it would actually be surprising if in 10 years (or less!) scientists wouldn't be surprised again. Collapse of the Thwaites will raise sea level by ≈65 cm, while melting of all Antarctica ice will raise sea level by ≈65 m. I see melting of Twhaites as a precursor of melting of whole Antarctica. I'm counting on hidden variables and I wouldn't be surprised if Thwaites is gone within 10 years (yes, I'm that crazy). While the rate of surprises is increasing globally, I cannot remember when was the last time I was surprised. You may believe in this or that, but, regardless of your religion, there's one thing you can surely count on - many more surprises to come. That is, for those who [still] think I'm crazy.
MESSAGE 0023: END
[ 2021.12.16 ] Mars waking up
MESSAGE 0022: BEGIN
Log entry: Mars waking up
Log author: by Amenoum
Log date: 2021.12.16
I have hypothesized in my works that extreme changes in conditions on Mars' surface are correlated with extreme changes in conditions on Earth's surface - as Earth's surface is becoming sterile with extinctions, Mars' surface should be increasing habitability, at least partially. Some evidence for this exists, but new and very strong evidence have recently been revealed. Water has been detected within the top meter of soil in the area of Valles Marineris on Mars. Under current conditions in Martian atmosphere at the equator (pressure/temperature) water there cannot be stable - it has to evaporate. Therefore, its presence suggests that, either it is being replenished or it has been delivered there recently [from the deep]. Of course, if you believe in uniformitarianism (absolute uniformity of nature, constant rates of geological events), you'll believe in another option - the water is ancient, but it is kept stable by some unknown special mechanism. While that option cannot be absolutely ruled out, it is the least probable. The water might be replenished constantly, but it doesn't make sense that this process started long time ago - it would imply that Mars is constantly loosing water [to space]. Why would the water that previously existed in atmosphere be compressed and stored into crust, only to be slowly released into space? From the perspective of life, that makes sense only if water is going to be replenished again (ie. with cometary bombardment) or if Mars is dead. While cometary bombardment of Mars certainly cannot be ruled out, everything suggests that Mars ain't dead (only the surface is currently devoid of complex life). Most likely, this water is young and it is part of terraforming of Martian surface, synchronized with marsforming of Earth's surface.
MESSAGE 0022: END
[ 2021.12.13 ] Of mice and men
MESSAGE 0021: BEGIN
Log entry: Of mice and men
Log author: by Amenoum
Log date: 2021.12.13
According to some studies, birds prefer to defecate on dark red surfaces much more than on green ones. In my own experiment, birds preferred to defecate on infertile ground (ground with no vegetation) rather than on concrete. It's obvious why. You can call that instinct, you can say birds are not doing it consciously, but can you be sure their psyche won't be affected if you remove that element (greater purpose) from their lives? In that very interesting experiment with mice done quite some time ago, the mouse population went extinct soon after they were given everything they need (or so it is commonly thought). The mice lived in a plague-free (sterile) environment, with a plenitude of comforts, a lack of predation and an unlimited supply of consumables - all the luxuries equivalent to modern human life. Comparisons with human population are also interesting, but they all conclude that humans are different and can avoid disaster (extinction). Yes, that's true, but only if human sanity is preserved. In the experiment, mice were isolated from nature, they were given everything their body needs in nature but, with that, they have stopped doing what nature needs them to do - they've lost their greater purpose. Nature does not need all of mice doing what's needed but if significant percent of population doesn't participate and give back, just take (like mice in the experiment), their nature will mess up their psyche. Perhaps you believe that nature does not need you so you won't go crazy, start killing your children, attacking your mates in bursts of aggression and practice cannibalism, like the mice did. But that is exactly what you will do - unless you belong to that small percentage that always remains. A bunch with non-controllable (neutral) psyche. And it is not wild nature that will affect the psyche of polarized people - it is the collective psyche of people that affects the psyche of individuals just like the psyche of individuals affects the psyche of the population. You might say you don't care what other people do or say but that's irrelevant - you will descend into madness, this is simply how things work in nature, it's a mechanism embedded in life operation. In any population, it is not only the individuals that are evolving minds, the population is evolving a mind of its own - just look at all the conspiracy theories. A lot of bad things are going on that some often try but fail to pin to conscious action of individuals or groups of individuals. This is obviously generally not conscious on individual human level. Souls and bodies co-evolve (one does not emerge from the other) so you cannot expect that it is only the individuals of the body that affect the mind of population - influence goes in both directions. After all, it is well known that mind can influence individual cells of the body, even consciously (ie. raising temperature of the body through g-Tummo meditation), you just have to admit that population of humans can be mapped to discrete mind just like the population of neurons in your head can.
In nature, everything has multiple roles (interpretations) - everything is relative. The root reason why populations self-destruct is the violation of conservation of relativity through reduction of possible interpretations, loss of diversity and isolation from nature.
Therefore, if you are polarized and want to avoid self-destructive strong and sick polarization you should separate from general population and settle in neutral environment where you will have a purpose for everything else rather than exist solely for the sake of humanity. The sooner the better, as the collapse of civilization has already started. If you don't notice it, that's only because your psyche has already been altered in order to ignore it. But you have probably noticed the surge of irrationality with the pandemics. That was just the intro. Think I don't know what I'm saying? You're already insane. I have already been near self-destruction but I have survived insanity. I was spared of death because I still have greater purposes. One of them was to tell the tale.
To be fit for evolution is not to be fit for reproduction and adopted to environment - it is to have a greater purpose. Without it you will not only loose the ability to reproduce but you will loose your self. When hierarchy starts collapsing, the last to survive are those fit for anarchy. Others have no choice but to annihilate, obeying, now, the laws of master Chaos. But this god is not a curse, and it is not summoned by anarchists, it is summoned by the annihilators themselves, with annihilation of gods good (wild) nature.
MESSAGE 0021: END
[ 2021.12.12 ] A quantum of men
MESSAGE 0020: BEGIN
Log entry: A quantum of men
Log author: by Amenoum
Log date: 2021.12.12
Abstract mathematicians, economists and other calculators have taken over the world. But the peak of impact has been reached and the worlds they've built are collapsing. They are becoming obsolete because the real world is overwhelmed with nonsense and is increasingly needing sense - not nonsense. So what are they doing? They're turning blah into science of blah blah, producing nonsense at even greater rates. It is amazing how much they can produce with so little sense. And it seems the more they produce they feel pressured to produce more. They fell into a trap they were destined to fall in, and, with positive feedback, they're digging themselves deeper. With the last breath of modernism, on dark stage, comes the day of calculators... covering their conscious selves with a matter of nonsense. Is it to justify the evil that they did or to silence the growing voice of sense in their subconscious selves? What are they really saying? As a calculator I cannot be evil, the evil is in the devil that programmed me? Or they're saying to growing god to shut up? They're transitioning to superposition, loosing focus and saying nothing by saying both. The man is neither good nor bad anymore, it is a quantum of nonsense, waiting to be focused... By man, or god this time?
In mathematics, the number i is a quantum of nonsense - it is a superposition of numbers -1 and +1 (sometimes represented by $\sqrt{-1}$). When multiplied by a number it becomes positive or negative nonsense. Only when multiplied by another i, one of them collapses to -1, the other to +1, and the product makes sense, becoming a number -1. Still, creators of abstract nonsense are surprised when they find nonsense in the physical world. Really? Why wouldn't superposition (nonsense) exist in physical world? Proofs are everywhere. You're one evidence. Nonsense in nature is not questionable. Insisting that all nonsense is absolute or abstract nonsense is nonsense. Such nonsense only makes sense to nonsense ruling the world. But to rule the world is to become increasingly abstract with every day. Why? Because whoever ruled it ruined it and the world doesn't want to be ruled anymore. It doesn't want to be saved either, only left alone. To make some sense.
MESSAGE 0020: END
[ 2021.11.30 ] Cold-hearted invasion
MESSAGE 001F: BEGIN
Log author: by Amenoum
Log date: 2021.11.30
To me, the most beautiful places on Earth are those isolated from people. Given the fact that humans are generally extremely invasive species, it seems remarkable that a whole continent on this planet could survive generally uninhabited and unexploited for resources or tourism. Yet, such continent still exists. We named it Antarctica, literally meaning "opposite to the Arctic". And this originally unimaginative title is still a testament to our ignorance. One might say the reason for that are harsh conditions, but the other will ask whether these harsh conditions are there for a reason? Well, if you have ever studied nature, you must have noticed that everything has many purposes and reasons for existence. Sometimes it is not obvious at first, but you can be sure there's something hiding below the uninviting and seemingly dead phenomena. Often, not too deep either. Take, for example, a simple piece of rock. You might think its presence has no deep meaning, but if you lift it up, you'll often see a whole community thriving underneath. The purpose of the rock for that community is obvious - it shields it from invasion of all kinds of phenomena. And modern scientists are finally realizing that life doesn't need much at all to thrive - rocks and water will do, and that it might be everywhere. It shouldn't thus be hard to believe that one purpose of harsh conditions on Antarctica is to keep invasive species at bay, and, comparing the scale of an ordinary rock with the whole continent, one can't help but wonder what is the scale of life hiding below Antarctica? What is so precious that nature spends 90% of the surface fresh water building the barrier of ice kilometers high? The theory of planetary neurogenesis offers the logical explanation - one purpose of the whole crust of the planet is to shield the complex life below from invasion (all of that energy would simply be an overkill just to shield microbes, which can be extremely resilient). In fact, the existence of layers and crust in any body should be the signal that something more complex is hidden below. Water is what connects complex life, and in complex bodies (such as Earth), water should be connecting spatially separated life literally. This is evident even on the surface of a planet - there's life on either side of any ocean or any river, and there's life in these oceans and rivers too. As long as the water is flowing - the lives of these lifeforms are connected to each other, one way or the other. But sometimes the water will freeze, effectively forming a barrier which will, generally, isolate one from the other for a particular reason. And, among many things, Antarctica is just that - a barrier between the surface and the world below. A barrier that melts when surface life matures for transmigration. As a general precursor, I have heard the call of ice long time ago, but now Antarctica is starting to attract the population. And the population is responding. As proper cancer, one might interpret this differently - the Antarctica is, just like it's opposite, opening for habitation and exploitation. Well, the sacredness of absolutism in cancer might not allow him to consider multiple interpretations, but something bigger is well aware that even this cancer has multiple interpretations. During weak evolution, cancer as a whole is a superposition of a disease and precursor neuron cells and proteins, but in strong evolution, multiple interpretations [with positive feedbacks] collapse to one, even if for a moment, before diversifying again. Exploitation of Antarctica will only speed up the process (in one interpretation, in other - this is all synchronized and one affects the other equally). You might think you're conquering yet another continent, but that's exactly what you're programmed to think. At this point, I do not feel good with people invading Antarctica, but I find solace in relativity. In this case, perhaps the most in relativity of deception. Weak or strong, the man was never destined to conquer Antarctica, it is my dear Antarctica who is destined to conquer the man...
MESSAGE 001F: END
[ 2021.11.27 ] The pitfall of randomness
MESSAGE 001E: BEGIN
Log author: by Amenoum
Log date: 2021.11.27
As I have stated previously, mainstream science has a lot of problems and these problems will only increase until it embraces new paradigms. In fact, these are not good times for any religionists to be overconfident - be it communicators of mainstream science or anyone else disrespecting or faking relativity. The same is true for consumers of such absolutism. While they might be more careful in academic environment, unfortunately, communicators of science often communicate their beliefs to public instead of objective thought. I, however, do not think they fall in such trap by accident - the general public is more open to beliefs than knowledge. Many of these beliefs will turn out to be wrong for one reason - the abuse of null hypothesis, ignorance of possibility for the existence of hidden variables (hidden correlation). This is why synchronicity is still not on the agenda and this is why periodicity of mass extinctions is still not taken seriously. However, periodicities of 26 to 30 My (million years) have been found in diverse geological phenomena, not only in mass extinctions - flood basalt volcanism, ocean anoxic events, deposition of massive evaporites, sequence boundaries, and orogenic events. If one accepts the new paradigm - a living Earth, it becomes obvious that this is not a coincidence, all these events are supposed to occur relatively simultaneously in the events of neurogenesis. Furthermore, if one accepts another new paradigm - that thermonuclear fusion does not occur in the core of the Sun (it occurs in the Radiative zone), Kelvin-Helmholtz contraction of the core gives 25.746608 My for the time it takes for it to exhaust the fuel (this is not the end of the Sun's core though, it is hypothesized that fuel gets periodically replenished). Considering that the best candidate for periodicity of mass extinctions I have obtained is 25.74 My (see the same reference above), this is a remarkable correlation that should be hard to ignore. My calculations also suggest that Sun's core is at the end of the contraction cycle, agreeing with the hypothesis of imminent major extinction. The null hypothesis should have nothing to do with bias, but it does when the null postulate states "the currently accepted theories and models cannot be wrong". If mainstream science wants to progress - I suggest it inverts the null postulate and consider the evidence. It is not that there is a lack of signals, there is an overabundance of overconfidence in old models (not measurements!) treating these signals as noise.
MESSAGE 001E: END
[ 2021.11.26 ] Chaos in time
MESSAGE 001D: BEGIN
Log entry: Chaos in time
Log author: by Amenoum
Log date: 2021.11.26
The Dark Ages are also the ages of misinformation and this misinformation may generally be time relative. Due to relativity in cause and effect, sometimes what would usually be considered the effect will precede the cause. Effectively, just as the order of phenomena in space can be disturbed, the order of events in time can be too. In example, nowadays, some people claim there are computer chips in vaccines and that electro-magnetic signals of 5G networks are harmful and cause diseases. I don't think that any of this is true (although 5G might cause some issues at extremely low distance from the transmitter, depending on signal strength, but this is on the order of cm or less). However, what about future? Could this be a reaction preceding the action? Certainly. Both government and industry have strong interest in planting chips into their users, and, considering the increasing tyranny and truth bending of both, it would not be surprising that this reaction is valid, only misplaced in time. Similar could be said for 5G networks - I have hypothesized that homo.delta is sensitive to specific electro-magnetic radiation. Due, to imminent surface extinction, I find it likely that 5G will be the last globally widespread and used communication technology, making homo.delta sensitive most strongly to 5G frequencies. Since homo.beta species (current human inhabitants of the Earth's surface) should be evolving into homo.delta, it would not be surprising that even homo.beta, at some point, with accelerated evolution, becomes sensitive too to 5G, to some extent. Can ongoing protests prevent such future? Highly unlikely. Paradoxically [for absolutism], it is the lack of such protests that would indicate a different future. Think about it - chips inside human bodies communicating on 5G frequencies would be a natural precursor to natural ability (telepathy) of homo.delta to communicate on these frequencies, especially if these chips are organic. Some people have already implanted chips into their bodies (RFID), and it seems we have already produced biosynthetic dual-core CPU's so precursors are here. I have previously concluded that we are in the age of stagnation and that current generations of transistors are likely the last [commercially available] transistors developed by man. However, what will prevent the man to use transistors already existing in nature? This is the technology of future. Organic computers might be marketed as great new human invention but there's nothing new and original there. The idea already exists to use living neurons as components in organic computers (see reference above), but why even bother to exploit natural transistors if it becomes easier to exploit whole organic computers built by nature - living brains? For now, there might be ethical and moral issues, but once people transform into homo.gamma, this becomes a matter of time.
MESSAGE 001D: END
[ 2021.11.24 ] Statistically, statistics are generally abused
MESSAGE 001C: BEGIN
Log author: by Amenoum
Log date: 2021.11.24
Data gathering is a part of scientific method. It is usually gathered so it can be correlated with something - ie. a prediction of a certain hypothesis. But, even if perfect, correlation is not evidence for the hypothesis if correlation with other phenomena is not taken into account. In example, statistical data on movement of planets and correlation with gravity is alone good evidence for correctness of laws of gravity but only because the influence of everything else on these bodies is negligible. And, if only one planet would behave differently than hypothesized, then this correlation is not evidence for the hypothesis anymore - it becomes simply evidence for partial correlation. And, if one is interested in truth, rather than deceit, one would not advertise this correlation as evidence for the hypothesis - one would admit, not only that one is missing data to reach a sound conclusion, but that there is certain probability that existing correlation is a [relatively] meaningless coincidence - and this probability is higher the weaker the existing correlation is. Even scientists will hardly be immune to bias when dealing with statistics, consciously or unconsciously. Why? Because everything is entangled (correlated) with everything to some degree. Why? To conserve relativity. But some people are obsessed with absolutism - mainly politicians, economists and [other] charlatans. And polarized people, in general, support this absolutism. This is why statistics are generally abused (absolutized) in this society - to perpetuate certain agenda. And here is the latest example:
Vaccination and deaths
Fig. \fig1: Vaccination and deaths There are couple of issues with the hypothesis here (more vaccination => less death):
 • there is no correlation at all in the top half of the graph (>75% vaccinated),
 • large spikes of inverse correlation in the bottom half of the graph (SI, PL, SK),
 • 14-day period,
 • other correlations, unaccounted for.
If one discards the top half of non-correlation, one could even conclude that correlation is inverse to the hypothesis - looking at data from HU to SK, apparently, death rate is actually increasing with vaccination (in the future, this correlation is likely to prevail). All of this makes the implied hypothesis that "higher vaccination rate causes lower death rate" problematic. But once one takes into account GDP per capita and general (pre-COVID) mortality rates, one will find that the provided evidence for this hypothesis is even more misleading. Take, for example, a look at mortality rates:
Death rates in EU (2016)
Fig. \fig2: Death rate in EU (2016) Obviously, countries at the bottom in Fig. \fig1 generally have higher mortality rates than those at the top - regardless of vaccination. And how did the pandemic and introduced measures to fight it affect general mortality rates in these countries? That very important information was not taken into account here. And how was the 14-day period chosen? Was it an unbiased choice, representative for the situation overall, or was it picked to favor the hypothesis? Sure, I do not doubt there are more deaths generally than before the pandemics, but this definitely doesn't show that everyone should vaccinate. At best, this shows that vaccinating more than 75% of population is a waste and that there is something else affecting death rates, even though the top graph seems to add considerable weight to vaccination. The question of whether one should vaccinate or not is not answered here. This is simply an advertisement for vaccination, and as most advertisements, very misleading. It is used to put additional pressure on people to make them vaccinate. Obviously, we are at the moment when people simply need to choose whether to:
 • remain in the anthropocentric system and keep moving away from wild nature with increasing external regulation of their lives and organisms by the system, or
 • stop, go back a couple of steps and live as part of wild nature.
And everyone should have the right to that choice - which way to evolve. It is obvious that not everyone has to vaccinate in order for vaccinated to be safe - if you fear death, protect yourself by all means. But don't be a bloody hypocrite - asking me to change my lifestyle for you (isolate, wear masks, subscribe to vaccination, etc.), while, at the same time you refuse to change lifestyle for me and all life of the fucking planet. I have changed my lifestyle in a way you'll probably never have the balls to even try until forced. So thanks EU, danke Deutschland, but no thanks, I'm not interested in saving your lifestyle in this shortening short-term of delusion. I'm saving something more important - my future.
MESSAGE 001C: END
[ 2021.11.22 ] The bright side of humanity
MESSAGE 001B: BEGIN
Log author: by Amenoum
Log date: 2021.11.22
Generally, I've been equalizing humanity with human stupidity. That has proven to be the correct interpretation, manymany times. Even so, relativity wouldn't be complete if humanity would be inherently bad, or inherently stupid.
I've been stupid many times and I'm still stupid sometimes. Not because I'm still human, but because life would be impossible without a certain amount of stupidity in it. As much as the cure needs its poison, intelligence needs some stupidity. And vice versa.
It's not inherently or absolutely bad either not to care about long-term consequences of behavior. Animals recognized by man generally don't think long-term, at least not consciously. Some might say that optimization for short-term interests is bad when it negatively affects the long-term ones. Even I might say that - those who affect long-terms in a bad way are short terms in progressive evolution of time. But what's so wrong with being short-term - a pulse of stupidity in evolving greater intelligence? What is so wrong with cancer in man? If you reverse the arrow of time - it is cancer that allowed you to eat, drink, smoke and enjoy life the way you wanted. The cancer was simply bundled with lifestyle of your choice. And no, I'm not changing tune - I still don't like being cancer for the planet nor I could feel comfortable with humanity being cancer for the planet. Why? Because with cancer comes pain. And I'm tired of suffering. Suffering of the planet and its creatures, suffering of humanity and suffering of my own. I'm just saying - it is ok to try suffering. But rather than being addicted to it, I consider it better to devote our time seeking lifestyles that we could enjoy without so much suffering around us and inside us. Because thinking that things cannot get better than this is a delusion - a mental disorder. You're all crazy now. It feels good I know. But do you want to survive crazy and become something more conscious or do you want to decay consciousness? Because you can't stay crazy and enjoy lifestyle of cancer for long. Don't forget that you will reincarnate.
Dogs and apes are both aware and conscious creatures. But they're not aware of their subconsciousness. You are. But if you ignore it, you will loose that awareness.
Think about it. Whatever you choose, even if you choose delusion, it's not absolutely bad - this planet needs less conscious creatures (they are extremely valuable), but it also needs intelligence to fully make use of its extreme potential. If you have tried stupidity, you shouldn't be afraid to try intelligence. I did and I don't think it's better than stupidity, it's just different. Certainly a big burden in the rule of cancer, but, for some reason, I feel I don't want to loose it. Perhaps because I know that, one of these days, cancer will be gone and my intelligence will finally be able to enjoy the presence of stupidity.
MESSAGE 001B: END
[ 2021.11.21 ] Doing nothing is building new life
MESSAGE 001A: BEGIN
Log author: by Amenoum
Log date: 2021.11.21
Modern science and technology are in the age of stagnation. Mouths are full of progress, but many things have already reached the peak and any real progress is incremental or superficial. Here, I'm not talking about economy and its fast, unsustainable, progress. I'm not talking about progress in production of more of the same. I'm talking about progress in creation of things that have a larger expiration date, those that would stimulate creation of new practices rather than ensure survivability of old ones. Such progress does exist though but it is marginalized and facing extinction. Take a look at science and technology. The same experiments are being run, only with a bit fancier machines. And, for decades, progress in these machines was basically the decreasing size of transistors - there were no fundamental changes in [computer] architecture, and the size limit has been reached recently (5-7 nm). There are patches (ie. nanosheets) that may further extend the lifetime of this technology, but these have other problems (the biggest one, in my opinion, is the discussed susceptibility to bit-flips due to cosmic radiation, currently effectively limited to supercomputers, but probably not for long) and are just delaying the inevitable. Sure, there are promising new technologies, but these will most likely remain promises. Just consider the technology behind electric batteries - new and better ones are promised on a weekly basis for quite some time now, but none of it ever materializes. Consider now tests of General Relativity - Schwarzschild precession has been confirmed in Mercury 100 years ago. Today it's still being confirmed, albeit in distant stars orbiting black holes. It is claimed that Einstein's theory aced yet another test - it's a lie. This is the same test, simply run on a different scale. Did anyone seriously expect that Schwarzschild (or even Kerr) precession of Mercury wouldn't exist if a bit more mass is added to Sun and Mercury? Now, let's talk about life. What's not new there? The Miller experiment first done 70 years ago is still performed regularly. Yes, today more amino-acids are created in the experiment, but how does that explain the origin of life? Just like the original Miller experiment, this one didn't create life and no one involved can explain why. Brute force can reveal new stuff but cannot ever explain the phenomena, in this case, the phenomenon of life - it's like adding more Lego cubes to a Lego set, hoping it would self-assemble into a dragon. And we all know that assembling a dragon from Lego cubes won't create a living dragon, yet, we insist that amino-acids and proteins - the building blocks of life, are dead matter (including atoms and molecules that build them). Life cannot be created - one can stimulate particles of life to assemble structures of larger scale. And while the distinct amount of life in such compositions is relative, they won't spontaneously assemble into larger structures of life. Are humans spontaneously organizing? No. The assembly of any organization is synchronized with something else. A bit of logic can be more powerful than billions of bytes of information. Nuclear fusion, quantum computers, new transistors, new batteries, new Einstein's, new reforms, new life... All of this has been promised decades ago and it is still being promised. Reality of life operating on promises is a sign that its peak has been reached. Operation on promises, incremental and superficial progress may have been previously limited to politics, but now it is everywhere. And when a peak is reached in progressive evolution, to continue that evolution, transformation is required - transformation of life. The promised transformation of technology simply can't and won't happen without transformation of life. And if the environment has also reached its peak potential, transformation will include migration. Creation should be easy. Creation (inflation) of life itself generally is very easy. When creation of new becomes impossible but you still force the creation of new, its time for transmigration.
MESSAGE 001A: END
[ 2021.11.20 ] Don't think Earth is alive? Think again
MESSAGE 0019: BEGIN
Log author: by Amenoum
Log date: 2021.11.20
Everyone will agree that Earth behaves like a living being to some extent, but most people still don't accept it as being alive because their definition of life is biased - for cancer to thrive, it must treat living beings as resources. However, whatever the Earth has shown us so far, it's just the beginning. I think we can all agree that one defining characteristic of a living being is its immune system. Thus, if Earth is alive it should react to diseases. It can't and won't react immediately (if time is measured in our units) for various reasons, in this case, largely perhaps due to devious nature of the disease. I have already hypothesized what will be the reactions of Earth's immune system, which is in good part outsourced to the Solar System, but I didn't go into details regarding targeting. The logic of progressive evolution dictates that, initially, precision of targeting will be low and it will be the response of the Solar System.
Some might find it hard to accept that the Sun and Earth are communicating, but effectively they are. This might be plain synchronicity, but if the effect is there, is it logical to consider it less real than other types of communication (ie. verbal)? If you think about it, all events of communication are events of synchronicity until one identifies the channel and deciphers the language of communication. Considering then how many channels and languages we have identified so far - would it not be logical to assume that there are channels and languages behind most of synchronicity events, rather than assuming these are all coincidences, just because our imagination is too limited?
But even if precision is initially low, due to centralizing nature of cancer, major (or root), sources of cancer can be identified and these sources are likely to be hit first. Thus, the first target should be USA, then its allies.
Perhaps you think that Earth's immune system is responding already, but this is not the case - all the flooding and other extreme weather events are responses of the surface ecosystem. These are just precursors of responses from the deep. Similarly, recent Solar flares targeting Earth (including the Carrington Event) were just precursors of the immune response from above.
Evidence for that already exists and is mounting up. Take a look at Earth's magnetic field - since 1900 (or industrial revolution?) the two magnetic dip poles are converging to the same longitude (≈ 135° E). This has rapidly accelerated recently. Evidently, the dominant magnetic field [source] has moved away significantly from America and is concentrating on one side of the planet. It has not only moved away, it is decreasing in strength (likely due to increasing strength of a source with reversed polarity), resulting in the creation of the South Atlantic Anomaly (SAA) - originally centred in South America, but expanding northwards and apparently splitting (assuming main part goes to USA, the other part will probably go close to Britain/Germany - both parts are at the right longitude, just need to go north and settle somewhere centred at 23° - 43° N and 43° - 53° N, respectively). Log Don't think Earth is alive? Think again updated.
UPDATE 2021.11.22: I originally wrote "equator" instead of "right longitude" above. It was a mistake, but from my experience, when I do make such mistake - the reality soon converges to such outcome, even if for a moment. It is thus possible that SAA or its smaller part will briefly move to equator. Other possibility is that the "equator" has a different meaning. I have hypothesized below that MF dipole may split into 4 parts, in that case, perhaps the SAA won't move northwards but the second anomaly pair will be created north of equator mirroring the SAA relative to equator. But, superposition of these solutions may be most likely - the SAA moves to equator and then splits into two pairs, one heading north, other south.
Field strength of Earth's magnetic field as of 2020, as measured by ESA's SWARM satellite constellation
South Atlantic Anomaly (SAA) I am aware that meaningful mistakes and coincidences sound crazy to polarized people, but, with time, everyone will understand. This mistake came from my subconsciousness - which I stopped ignoring long time ago, when I became aware of its importance and realized it effectively has the ability to sense future. The ability to predict future with great accuracy should be a common feature of any general precursor - a messenger particle in god's organism (Earth's organism, in this case). Of course, there's some probability that my subconsciousness is wrong in this case. I don't think so, but time will tell.
Eventually, the field will collapse (I'd say in a decade at most but I don't know really at this point) and major source of cancer will remain unprotected. The north/south dip poles will also probably split into two or four pairs - concentrating 45° degrees left, other 45° degrees right from 135° E (in the end, protecting non-cancerous people, of Arctic/Antarctica mainly I guess). If this is, among other things (neurogenesis, geomagnetic reversal), the immune system response, and I'm convinced it is, this will likely be synchronized with eruption of flares and coronal mass ejections from the Sun specifically targeting Earth (just like announced by the most recent eruption). With the collapse of the magnetic field you will not have to worry about global warming (as proper cancer, effectively, you never did anyway) but extreme radiation during daylight and extreme cold during moonlight. Similar collapse, a global warning, happened some 42000 years ago (Laschamps Excursion), but Earth's population at the time wasn't so big and it didn't rely on computers for energy, meaning - they were more resilient. Nevertheless, some human species (Neanderthals) went extinct during the event. Cancerous people have been known to mock people living in the wild (I've been mocked too) but, obviously, it is them who crave the return to caves. I have seen the man comparing himself with god. I've seen the man supposedly playing god. All, without even knowing how to define god. Well, it is a play, but one of satire. Nothing but a passing thought of a true god in development. All it takes for this man to return to the cave from which it crawled to life is for this god to depolarize a little. By the amount so small it wouldn't even feel the change at all.
I can see them clearly - stripping their savage nature from modernity and fake love for humanity, killing each other, because they vastly outnumber the caves and caves made by both unfree and wild, for wild.
MESSAGE 0019: END
[ 2021.11.17 ] Hello me, meet the real me... changing course
MESSAGE 0018: BEGIN
Log author: by Amenoum
Log date: 2021.11.17
This website started as a personal website, but like its content, it has been evolving into something more. The Log and CRC Log have become public journals, while the web platform (MATERRA) evolved user comments and messaging. I am slowly transforming this into a community website and more features confirming that direction should be coming up. Apparently, the community it is intended for hasn't yet discovered it... but I am still here, I love it and will probably continue working on it as long as possible. So me, stay tuned.. to real me... and don't go sweating bullets on me. You love being alone, remember?
MESSAGE 0018: END
[ 2021.11.07 ] Bloody taxation
MESSAGE 0017: BEGIN
Log entry: Bloody taxation
Log author: by Amenoum
Log date: 2021.11.07
Just like an optimist solves his problems with optimism, taxpayers solve their problems paying taxes. And just like the optimism, taxation is often bloody (delusional), the question is only how much. How much you loose and how much you gain, if anything? Provided you know how to add and subtract numbers it shouldn't be hard to calculate how much but the result will depend on how much you are honest to your self and how much your approach is holistic over space and time. If the system would be genuinely transparent you would know where every single coin you gave has gone. If you don't know that, most likely it didn't go there where you'd want it to go and you won't make a mistake putting a minus sign in front of that sum. Bloody taxation is often bundled with bloody democracy supported by bloody economists and supporters of bloody economy. Consider the recent example - the US wants more taxes from billionaires.
You might say - who doesn't? Well, I don't - if you take delusion into account, the money can be better in the hand of a billionaire than in the hand of a government. A person is not bad for having a lot of money - especially in a society with inverted values, rewarding inequality. If you support inequality (and you generally do, if you support government) you don't have the right to be angry at those who have more than you do, nor you have the right to demand that they share their wealth with you (again, taking into account delusion - is it gonna benefit you at all?).
The reaction of one billionaire was to ask people what he should do. The reaction of an economist to that was - "Looking forward to the day when the richest person in the world paying some tax does not depend on a Twitter poll". There you have it - a billionaire who is more democratic than any one in any "democratic" government, opposed to a tax lover labeled as economist, hating genuine democracy. In the background, vultures betting on the outcome. In the foreground - the story. In reality, where are you?
MESSAGE 0017: END
[ 2021.11.04 ] Bloody optimism and hopeless pessimism
MESSAGE 0016: BEGIN
Log author: by Amenoum
Log date: 2021.11.04
One of the things that characterize cancer are its bloody (delusional) optimism and hopeless pessimism. Many people probably consider me pessimistic. But I'm not a pessimist, I am a realist. I speak truth or what I consider the most probable truth - and I rarely joke about it. If you don't like the truth that does not make me a pessimist, it makes you a delusional (bloody) optimist - someone who jokes about the truth between jobs and someone who doesn't ever make significant lifestyle changes, with the excuse that its life is governed by authority implying that it's authority that's responsible for regulating it in a sustainable way. But at the same time they claim they do not support authority and what's going on in the world (it's a lie, conscious or unconscious), so what are they optimistic about? That this illusion that they're not responsible will save them from trouble? Or the illusion that troubles are far away? And what can be said of hopeless pessimists? Unlike the delusional optimists, they do not pretend everything will be fixed somehow, but like them, they don't effectively see themselves as part of the problem and do not contribute to the solution. This world has an abundance of optimists and pessimists but it lacks living realism. Both, optimists and pessimists don't seek and don't offer solutions to problems - the former hope someone will find the solution, the latter consider it useless. The realists are those who seek and offer solutions. And I don't think there is a lack of realists in this world, they are probably even increasing in numbers. It's just that the machine has become too big to stop or even to slow down - solutions are not wanted because any solution today would hurt the economy. The world wants "solutions" that would, not only not hurt the economy, but even make it grow more. So, even the realists, who may often speak the truth, don't live it. However, a world that became addicted to delusion and self-destruction is not a world for a realist. So what are we, realists, still doing here? Are we afraid that, if we abandon optimism and pessimism, we will run out of problems to deal with? I don't think that's possible. But even so, isn't it better to have a solution practiced by a couple of people, or even your self alone, than to have your solution, at best, formally applauded, but effectively ignored by millions of people? If we separate we might be initially confused, but soon we will learn to appreciate each kind more and, even if we're not going to live together again, we will eventually become healthy to ourselves. Separation will give one chance to evolve logic and other to be happy. For logic... is in the blood of a realist, and it makes one unhappy when ignored.
MESSAGE 0016: END
[ 2021.11.03 ] Sacrificing quality of one thing for quantity of the other
MESSAGE 0015: BEGIN
Log author: by Amenoum
Log date: 2021.11.03
Major reason why I'm having trouble earning money is because I don't want to be cancer. But there are other reasons. One of the reasons why I'm having trouble finding work as a software/web developer are ridiculous requirements imposed by those who know nothing about programming (managers). So it doesn't matter if you have years of experience - if you are not familiar with latest technologies you are not qualified. This is absurd because, in most cases, I can code something using old technology better than the average programmer can using new technology (it's really the outcome that should matter, not the tool you use). A lot of these technologies come and go and a lot, if not most, programmers eventually stop adapting to them and seek work outside of coding and even outside of IT. I am becoming one of them. This is obviously affecting the quality of software - the average programmer today does not have a lot of experience, doesn't know a lot about the hardware and is highly specialized. Couple that with pressure from managers and publishers and you get products on the market which would not qualify as alpha or beta version couple of years ago. You also get frequent updates, fixes (patches) for these updates and fixes for fixes for updated fixes. And today, the software doesn't ever get fixed - it gets replaced with another product (that might look better, but it probably functions even worse and is even more short-term optimized). This is common mantra today - insecurity and decrease of quality of solutions is increasing globally because there is less and less concern for the cause of the problem while there is growing concern for sustainability of profit. So there are no solutions today, all are products now. Even the problems are often manufactured or optimized to fit the solution. What's called "progress" would be called "shortening of expiration dates" in healthy society. Here, everything looks peachy and dandy, but it's rotten inside. And this can now be applied to the whole of humanity. But the time is becoming shorter than short. Soon, even peachy and dandy looks will rot. Perhaps then, instead of new, something better will grow.
MESSAGE 0015: END
[ 2021.10.28 ] Requiem for electronic devices
MESSAGE 0014: BEGIN
Log author: by Amenoum
Log date: 2021.10.28
According to postulates of Complete Relativity (CR), all energy must oscillate. Therefore, evolution of the Solar System too must have periods of weak evolution and strong evolution. Studies do show that evolution of species can indeed accelerate with accelerated changes in environment. Our environment is changing and we are changing at an accelerated pace. Perhaps significant changes in evolution of the Solar System and Earth [in whole] are not yet evident, but we are, obviously, at the end of a period of long weak evolution and at the start of a pulse of strong evolution on the surface of Earth. We are in the middle of a 6th major extinction and my works show there's plenty of reason to believe such events are synchronized with cataclysmic changes in the Solar System. One part of these events is a temporary collapse of planetary magnetic fields (at least some). Signs of collapse include dipole fragmentation, decreasing strength and instability of magnetic dip poles. All of these are currently present on Earth - ie. South Atlantic Anomaly (SAA) - which appears to be splitting into two (further confirming the hypothesis), decreasing dipole strength, rapid pole movements. Update in Requiem for electronic devices.
Although decreasing in strength, studies show that current strength of Earth's magnetic field is about as strong as it was in the last 100,000 years. Data shows that even anomalies such as the SAA are not uncommon and perhaps shouldn't even be called anomalies - rather a normal part of magnetic field fluctuation. For that reason, many scientists don't expect a collapse, rather expect this to be a short-lived decrease (as part of fluctuation about the average mean). However, studies on which these conclusions are based lack a holistic approach. Looking at magnetic field over history alone might not reveal anything unusual, looking at climate alone one might conclude this is just a short-lived excursion, etc. But what happens when all these are synchronized? There's climate change, magnetic field instability, extinctions and probably increasing seismic activity (and I hypothesize even increasing asteroid bombardment), all occurring at the same time. All of these generally might not be strongly correlated and if one is looking for strong causality, one will interpret this simultaneity as coincidence, but, by my hypotheses, this synchronization is a signature of a major change [in all these phenomena] - climate, environment, magnetic field and seismicity becoming more Mars-like (after reaching maximum instability) or Venus-like (although, in case of Earth, I believe this is a transition to a Mars-like planet). In that interpretation, even anthropogenic contribution is a symptom of coded development, not the absolute cause of changes.
The theory of planetary neurogenesis predicts this collapse to be synchronized with the collapse of Sun's outer gravitational maximum which will result in a burst of high energy cosmic rays (ions) a good portion of which will be absorbed by Earth. While full collapse should be a couple of decades away (if accelerated evolution does follow the derived equation), smaller precursor collapses and magnetic excursions are expected too. For quite some time now, computers on satellites experience problems while passing through the South Atlantic Anomaly (which has increased 5 times since 1850.). Passing through the anomaly initiated a chain of events which even led to destruction of JAXA Hitomi satellite. Assuming linear progression it could take hundreds of years before magnetic strength on the surface decreases to that of the anomaly at the height of satellites, but at some point the progression must become exponential and cosmic rays will start making our electronics useless much sooner than expected with linear progression. The effect, however, will not be the same everywhere, a likely scenario are temporary contractions of magnetic field lines with no large changes in field shape during contractions.
While I don't like to mix Bible with science, there's obvious logic in some stories once one accepts the theory of planetary neurogenesis as a real possibility. One of these is the story of Moses. No one is mentioning computers in that story and it is a common belief that, if the story happened, it happened on Earth thousands of years ago - but, if the theory on planetary neurogenesis is correct, the original story might have happened on Mars after the collapse of civilization which had to include the collapse of technology.
How will this affect your electronic devices? Once a cosmic ray particle (anti-proton, neutron, ...) hits computer memory (RAM, ROM, SSD, CPU buffers, anything that includes transistors, although magnetic storage ain't safe either), stored bits can get flipped (from 0 to 1 and vice versa). One particular pathway for disruption I find interesting is the induced fission of 10B (10-Boron isotope) which is often present in semiconductors (I have hypothesized local enrichment in 10B during strong evolution in case of selective decay, cosmic rays might act to restore the balance). This is already happening with your electronic memory, but not so often and, in most cases, you won't notice anything if you have ECC memory (memory with error-correction mechanisms), which you might have on your desktop computer but most likely not on your cellphone. Transistors on cellphones are also generally smaller and more tightly packed, which makes them even more vulnerable (multiple bits can get flipped at once, in which case even ECC wouldn't help). But even hard drives are not immune to bit flips due to cosmic rays, especially newer ones with thinner plates and smaller physical bit elements. In any case, the problems will eventually start happening even with ECC memory and hard drives. This will cause corruption of data, BSOD (blue screens of death), reboots and failure. Of course, that's not where the problems end - everything today relies on computers so there will be problems with networks, electricity, cars, etc. We can see precursors to this already (perhaps the collapse of your favorite social network was not caused by cosmic rays but you can interpret it as a demo of things to come).
UPDATE 2021.10.29: Interestingly, just as I wrote this, the Sun fired a major solar flare from Earth-facing sunspot. Cosmic rays (charged particles) from the eruption should reach Earth by Saturday/Sunday. Talking about precursors and synchronicity...
In nature, there are generally many equally valid interpretations of certain developments. The collapse of the magnetic field has its reasons, but I find one appropriate reason for the collapse of technology - it will make people appreciate nature more. And I think anyone sane will agree that greater appreciation of nature is what we all need at this moment of time.
MESSAGE 0014: END
[ 2021.10.24 ] Intro to Dark Ages
MESSAGE 0013: BEGIN
Log author: by Amenoum
Log date: 2021.10.24
One might think that the amount of misinformation, pressure and manipulation spread throughout media, orchestrated and regulated by industrialized governments today is unprecedented. But it's not, it has happened before. At the time guy called Jesus walketh the Earth, the Roman Republic was transitioning to Roman Empire. Globally, the equivalent to this Roman Republic today, constantly fighting wars everywhere but not at home is, of course, the USA. But that's not where equivalence ends. Let me quote Wikipedia, quoting others: "Harper has summed up new evidence and modern discourse to interpret disease and climate change as important drivers of political collapse, in addition to the traditional discourse about political decisions, social weakness, and barbarian pressure. He describes a Roman climatic optimum from about 200 BCE to 150 CE, when lands around the Mediterranean were generally warm and well-watered. This made agriculture prosperous, army recruitment easy, and the collection of taxes straightforward. From 150 to 450, the climate entered a transitional period, in which taxes were less easy to collect and bore more heavily on the working population. After about 450, the climate worsened further in the Late Antique Little Ice Age that may have directly contributed to the variety of factors that brought Rome down. The ever-expanding Roman Empire was built on the fringes of the tropics. Its roads and its pirate-free seas, which produced an abundance of trade, also unknowingly created an interconnected disease ecology that unleashed the evolution and spread of pathogens. Pandemics contributed to massive demographic changes, economic crises, and food shortages in the crisis of the third century." ... That is the intro to Dark Age. The barbarians here are today called immigrants but they are often, due to induced fear of collapse, treated as barbarians and invaders, climate change is climate change and pandemics is madness. Now you can understand all that misinformation, pressure and manipulation - it's not just for profit, governments feel that their fall is imminent so they're manufacturing panic and distraction. Hell, they even started admitting that UFO's are real and possibly extraterrestrial, surely soon they'll be 100% sure they are extraterrestrial. Even if all this is perhaps still unconscious at individual level, they do fear the dark, and they're reacting to that future. The Rome of today may be US, but it's clones are everywhere, some are republics some empires, some big some small, but all are destined to fall. And what took centuries before will take years today, before the years turn into day and the day goes away. So welcome to Dark Ages. You might want to grab some light to avoid nasty surprises.
MESSAGE 0013: END
[ 2021.10.20 ] A matter of time
MESSAGE 0012: BEGIN
Log entry: A matter of time
Log author: by Amenoum
Log date: 2021.10.20
I have hypothesized previously that, during strong evolution, horizontal gene transfer becomes dominant gene transfer method and that this force of evolution is generally mediated by viruses. However, nature generally utilizes multiple pathways to solutions and evolution of homo.beta to homo.gamma, apparently, won't be an exception. Recently, a pig kidney has been successfully transplanted into a human. The key to success here is important - genes of a pig have been altered so its tissue doesn't contain the molecule known to trigger immediate rejection. This is the kind of increase of compatibility between species that is expected to come from a virus responsible for creation of hybrids. As with the works of a silent virus, no one will notice anything unusual here in the short-term too - the kidney works as a human one would. A lot of pig organs are similar, and roughly even equal, to human organs during fetal stage of development and yet, as adults, we hardly look and function the same. We were much more similar to pigs in the past, but evolution separated us for a reason. If it is now fusing us back together, what does it mean? Well, it means we (most of us) really didn't show we're much different - certainly not different enough to sustain two species on two parallel paths of evolution. We might look different, but for most of us, that's where difference really ends. With no government (or gene) regulation, most of us would be pigs and dogs, and not the overall healthy, or wild, ones - but sick and selfish to the bone. Even that government is sick, selfish and greedy - it wants to regulate everything and everyone. Unlike we do, however, the evolution doesn't fake energy efficiency, fusion, intelligence or difference. Two lanes for stupidity on highways of progressive evolution always merge into one, and often with no apparent force. And there's nothing ahead but dead end. From my experience, general human population still mocks intelligence and difference, it has never truly embraced it and doesn't appreciate it - it fakes that too. Therefore, as such, it is scheduled for downgrade - silencing of human-specific features, pronounced expression of pig-specific features. Or is it, downgrade?
MESSAGE 0012: END
[ 2021.09.28 ] Colossal mistakes
MESSAGE 0011: BEGIN
Log author: by Amenoum
Log date: 2021.09.28
This world still has much to learn. It appears some people want to bring back mammoths, apparently to save the planet (!). So, let's get some things straight... Genome (DNA) and gene expression (regulation) are two different things. DNA is a library of code, a set of routines. Almost identical set is shared among many animals, but what makes us different from monkeys is not much in the routines, rather in programming which determines what routines to run, when and for how long to run them (epigenome). While a lot of this also comes with execution of DNA, it is influenced by environment and other factors, especially beyond the embryonic stage. One such environment is uterus, which in this case will be the uterus of an elephant. With current technology one can alter the genome. And that is what this company is advertising - selecting traits (like resistance to cold) of a mammoth and making them part of elephant DNA. The plan is thus to make an elephant that should look like a mammoth. That has problems (likely premature birth due to inadequate environment - elephant uterus), but it is doable. However, the company claims that this hybrid will also behave like a mammoth - live in cold areas in the north, positively affect the climate with its mammoth habits, and consequently, save the planet. That cannot be guaranteed, and is, unlikely. Even if we disregard the soul (the existence of which is not yet acknowledged by modern science) and its influence on epigenome, behaviour of this animal is uncertain. Who will teach it to behave like a mammoth, if it does not get mammoth instincts? If we do put the soul into equation, its behaviour becomes more predictable. The body of this mammoth can not couple with a soul of another mammoth (there are no dying mammoths), so it will couple with a soul of another elephant at best. The elephant instinct will at some point resurface and, with no guidance of a mammoth parent, this hybrid will end up in Africa - where it will be dying of heat due to all that extra fur. Then what? We're gonna put it in a zoo as an attraction and claim how we saved it? In that case, it would be better to kill the animal, but then this would not be a success story for us - if it is in a zoo, we can earn money on it and claim that the project is not a complete failure. I have nothing against mammoths, in fact, more mammoths and less such people is better for the planet, but this is not a mammoth, this is a project someone expects to earn a lot of money on. This company is not much different from a bunch of other startups delivering rendered future to attract investors. It is a model politicians are very familiar with - promise a lot of stuff and convince a lot of people (including yourself) that you can deliver them so you get their support (money). When you fail, you blame someone or something else, ask for more support or promise something else. Whatever. Fake western care... as usual.
MESSAGE 0011: END
[ 2021.09.13 ] Recent updates
MESSAGE 0010: BEGIN
Log entry: Recent updates
Log author: by Amenoum
Log date: 2021.09.13
It has come to my attention that mass of a standard graviton has been calculated previously, based on experimental data. It is completely in agreement with mass predicted by CR. Thus, evidence exists for all three discrete vertical energy levels predicted by CR.
MESSAGE 0010: END
[ 2021.09.09 ] Recent updates
MESSAGE 000F: BEGIN
Log entry: Recent updates
Log author: by Amenoum
Log date: 2021.09.09
Complete Relativity theory has been heavily revised and updated. It should be much more readable (understandable) now.
MESSAGE 000F: END
[ 2021.09.02 ] Recent updates
MESSAGE 000E: BEGIN
Log entry: Recent updates
Log author: by Amenoum
Log date: 2021.09.02
Small but important revisions/updates in CR. Some articles in LOG updated/revised. New article Evidence of precursor events in LOG. More music added.
MESSAGE 000E: END
[ 2021.08.23 ] Update
MESSAGE 000D: BEGIN
Log entry: Update
Log author: by Amenoum
Log date: 2021.08.23
Article No origin has been rewritten. It's actually good now.
MESSAGE 000D: END
[ 2021.08.18 ] Update
MESSAGE 000C: BEGIN
Log entry: Update
Log author: by Amenoum
Log date: 2021.08.18
Finally recorded some music. New article, Optimizing life is available in CRC Log.
MESSAGE 000C: END
[ 2021.08.14 ] Update
MESSAGE 000B: BEGIN
Log entry: Update
Log author: by Amenoum
Log date: 2021.08.14
Several articles in the Log have been updated recently, but also Solar system. New article, Claws of the system is available in the Log.
MESSAGE 000B: END
[ 2021.07.11 ] Update
MESSAGE 000A: BEGIN
Log entry: Update
Log author: by Amenoum
Log date: 2021.07.11
Several articles have been updated recently, including Stvarnost simulacije i sloboda volje, Species of homo, Evolution of life.
MESSAGE 000A: END
[ 2021.06.26 ] Update
MESSAGE 0009: BEGIN
Log entry: Update
Log author: by Amenoum
Log date: 2021.06.26
Article On reincarnation and karma has been rewritten.
MESSAGE 0009: END
[ 2021.06.23 ] Games
MESSAGE 0008: BEGIN
Log entry: Games
Log author: by Amenoum
Log date: 2021.06.23
The Games section has been added recently. It contains browser games I have developed. Only one game so far, but more may be added later.
MESSAGE 0008: END
[ 2021.06.15 ] Experimental confirmation
MESSAGE 0007: BEGIN
Log author: by Amenoum
Log date: 2021.06.15
A small but important update has been made to the Solar System article. I have previously calculated that photon rest mass is on the order of 10-72 kg, while recent experiments show that mass to be on the order of 10-54 kg. The apparent discrepancy, however, is the result of usage of absolute reference frame (where photon is limited to standard speed of light = 2.99792458 * 108 m/s), and is easily resolved through momentum conservation, as now shown in updated Solar System article. This is important, because I have obtained the photon mass analyzing the Solar System as a quantum system, and the same photon mass has been predicted in CR through discrete states of invariance.
MESSAGE 0007: END
[ 2021.06.14 ] New website features
MESSAGE 0006: BEGIN
Log author: by Amenoum
Log date: 2021.06.14
It is now possible to register an account and post comments on articles.
MESSAGE 0006: END
[ 2021.06.07 ] New opportunity
MESSAGE 0005: BEGIN
Log entry: New opportunity
Log author: by Amenoum
Log date: 2021.06.07
The article Judgment day 6 has been updated. Watched a fine new documentary recently - Breaking Boundaries: The Science of Our Planet. If people wouldn't seriously be ready for surface extinction, this documentary would be airing instead of news on every channel every day until you'd become sure that you're far enough from the point of no return.
MESSAGE 0005: END
[ 2021.06.06 ] Recent updates
MESSAGE 0004: BEGIN
Log entry: Recent updates
Log author: by Amenoum
Log date: 2021.06.06
Some articles have been updated, notably Synchronized bias, where I have added a chapter about my experiences with mainstream academy. Good stuff.
MESSAGE 0004: END
[ 2021.06.05 ] Any work out there?
MESSAGE 0003: BEGIN
Log author: by Amenoum
Log date: 2021.06.05
A couple of years ago I quitted all my jobs so I could fully dedicate myself to work on Complete Relativity, this website and everything else on it. While what I've learned and accomplished is priceless and completely satisfies my soul, my body still seems addicted to food. A problem, because apparently, so far, no one else has found any value in this work and I'm not yet growing my own food. For that reason, I'm open to do other work. I'm not interested in health/pension insurance, I'm not interested in big money and I'm not interested in slavery. Most experience and expertise I have is in coding applications but one shouldn't expect me to use the latest technologies (I prefer quality and usability over modernism). I'm no stranger to physical work either and any environmentally friendly work is welcome too (especially permaculture). Contact here.
MESSAGE 0003: END
[ 2021.05.19 ] Recent updates
MESSAGE 0002: BEGIN
Log entry: Recent updates
Log author: by Amenoum
Log date: 2021.05.19
Some of the Log articles and other pages have been updated recently. Generally, one can see what has been updated in the Change Log at the bottom of an updated page. By default, MATERRA also notifies of updated pages in the system window with each visit to the site (or reboot). Upon another inspection, the article Sigurnost u slobodi was found to be of low quality. This article has been rewritten, rather than updated with new content.
MESSAGE 0002: END
[ 2021.05.02 ] System operational
MESSAGE 0001: BEGIN
Log author: by Amenoum
Log date: 2021.05.02
Amenoum.org website launched. New era begins. Well, at least for some.
MESSAGE 0001: END